Industri

Fler myndigheter kritiserar Pajalagruvans tillstånd

Kaunisvaaragruvan. Foto: TT
Kaunisvaaragruvan. Foto: TT

Havs- och vattenmyndigheten ställer sig bakom Naturvårdsverkets krav på att miljötillståndet för den återstartade Kaunisvaaragruvan ska återkallas.

Publicerad

Det framgår av myndighetens yttrande till mark- och miljödomstolen som i vår ska ta ställning till kravet, uppger P4 Norrbotten.

– Vi tar inte ställning emot fortsatt gruvdrift på platsen, men det är ett bristfälligt tillstånd, det är gammalt och uppfyller inte dagens krav på moderna villkor, säger Ann Lundström, chef för enheten för miljöbalksprövning vid Havs- och vattenmyndigheten, till radion.

Enligt henne saknas till exempel gränsvärden för utsläpp av olika ämnen till vattendrag i närheten.

Hittills har ett femtontal yttranden kommit in till domstolen och flera instanser är kritiska, även om de inte vill återkalla tillståndet. Länsstyrelsen i Norrbotten skriver till exempel att man i allt väsentligt delar vad Naturvårdsverket har anfört. Även Sveriges geologiska undersökning (SGU) anser att det nuvarande tillståndet har brister.

Gruvan i Kaunisvaara återstartades i somras och miljötillståndet ska prövas i domstol under våren. Kaunis iron AB, som driver gruvan, ska också under våren komma in med en ansökan om ett nytt utvidgat miljötillstånd.