Industri

Gruvavfall kan bli dyrt för staten

Foto: Matthew Brown / AP / TT
Foto: Matthew Brown / AP / TT

Avfallet från Sveriges gruvor riskerar att bli en dyr kostnad för staten, enligt en rapport från Riksrevisionen.

Publicerad

Exempelvis har staten fått stå för kostnaderna för efterbehandlingen av avfallet från de nedlagda gruvorna Blaiken och Svärtträsk. Där beräknas notan för skattebetalarna landa på mellan 280 och 380 miljoner kronor.

”Det uppkommer mycket gruvavfall i Sverige och en stor del av detta är miljöfarligt. Det är därför viktigt att systemet fungerar så att pengar finns avsatta för att ta hand om avfallet så att inte skattebetalarna drabbas av kostnaden”, säger riksrevisor Ulf Bengtsson enligt ett pressmeddelande.

Gruvbolagen ska ställa ekonomiska säkerheter så att gruvavfallet kan efterbehandlas även om bolagen går i konkurs. Men brister i dagens system gör att det finns risk för att staten får ta stora kostnader för efterbehandling av gruvavfall.

Naturskyddsföreningen välkomnar förslagen till skärpta regler, samtidigt vill man se en förändrad syn på mineralpolitiken.

– Mineraler är en viktig naturresurs som vi behöver hantera varsamt eftersom att brytning av mineraler ofta kommer med stora miljökonsekvenser. Vi behöver en ny syn på tillgångarna så att mineralerna tas om hand klokt och långsiktigt, säger Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Gilla Ny Teknik på Facebook