Fordon

Gripen kommer lindrigt undan

Gripen Next Generation. Foto: Gripen International.
Gripen Next Generation. Foto: Gripen International.
Visbykorvetten. Foto: Kockums.
Visbykorvetten. Foto: Kockums.
Allan Widman.
Allan Widman.

– Min intryck är att Jas 39 Gripen kommit väl undan i fråga om besparingar, säger folkpartiets försvarspolitiker Allan Widman till Ny Teknik. Han är en av dem som föreslagit de kraftiga bantningarna i försvarets materielinköp.

Publicerad

Regeringen föreslog på måndagen som väntat att 2, 3 miljarder sparas på försvarsmateriel.

I budgetpropositionen lägger regeringen punkt för punkt fram de besparingsförslag som presenterades av den så kallade Genomförandegruppen i fredags.

På sexton punkter avbryts alla pågående aktiviteter och på 16 punkter drar man ned på ambitionerna.

Ubåtarna slipper sparkrav
Ett försvarsmaterielprojekt som klarar sig undan sparkraven är den fortsatta utvecklingen av nästa generations tysta ubåtar vid Kockums varv.

- Det här är vårt stora framtidsprojekt och vi är inte drabbade. Vi går vidare med utvecklingen. Vi är nu inne i förkonstruktionsfasen, säger Kjell Göthe, informationsdirektör på Kockums, till Ny Teknik.

Gripen får anpassa sig
Ett av de riktigt stora projekt som drabbas är vidareutvecklingen av stridsflygplanet Jas 39 Gripen till nästa standard, den som kallas Gripen Next Generation eller Gripen E/F.

Enligt propositionen ska en översyn av utvecklingen efter år 2010 nu göras, men det blir inget tvärstopp.

- Det handlar om att man måste dra ned på vissa förmågor. Man ska nu göra en analys av vilka förmågor som ska prioriteras upp och vilka förmågor som ska prioriteras ned, säger en källa inom regeringskansliet till Ny Teknik.

Norge bestämmer inriktningen
Utvärderingen ska beakta den säkerhetspolitiska omvärldsutvecklingen och vilka krav på Gripens "förmågor" som nya och gamla köparländer kan komma att ställa på flygplanet, enligt källan.

Norge ska bestämma sig för köp i december i år, och Tjeckien och Ungern har redan Gripen-avtal med Sverige.

Utvecklingen av försvarsmaktens kommande svenska Gripen-plan kan alltså komma att anpassas efter dessa länders behov framöver.

"Kommit väl undan"
Omfattningen av eller kostnaden för reduktionen av förmågor på Gripen, liksom för övriga projektneddragningar, är sekretessbelagda.

– Min intryck är att Jas 39 Gripen kommit väl undan i fråga om besparingar, säger dock folkpartiets försvarspolitiker Allan Widman, som suttit med i den så kallade Genomförandegruppen.

– Det sker hela tiden ändringar på nya Gripens plattform, sensorer eller vapensystem, tillägger han.

Luftvärnsrobotar får vänta
Av de 2,3 miljarderna väntas 900 miljoner kronor sparas in på luftvärnsrobotar till Visby-korvetterna. En anskaffning som nu föreslås avbrytas.

Enligt Allan Widman läggs köpet på hyllan nu men det kan ändå förverkligas senare.

– Korvetterna sjösattes första gången för åtta år sedan men är ännu inte operativa. Enligt försvarsmakten kan de bli operativa först 2010, så robotarna behövs inte på ett par år. Sedan får vi se vad som händer, säger han.

Nätverksförsvaret får också vänta
Enligt budgetpropositionen måste Försvarshögkvarteret också sänka ambitionen kraftigt ifråga om att utveckla egna ledningssystem och geografisk informationsförsörjning för det nätverksbaserade försvaret.

Sverige ska inte längre vara bäst i klassen utan, det räcker om vi hänger med andra länder på området.

Allan Widman gläds åt att man sänker ambitionen ifråga om teknikutvecklingen av ledningssystemen:

– Äntligen. Jag kan inte se att egenutvecklingen hittills genererat några frukter för vårt insatsförsvar, säger han.