Populärteknik

Lyssna på världens minsta radiosändare

Forskare i USA har byggt en FM-sändare av grafen som är "mikrometerstor". Lyssna hur den låter.

Publicerad

- Vår sändare är mycket mindre än någon annan källa för radiosignaler.

Det säger James Hone som är professor i elektroteknik vid University of Columbia i USA. Han har tillsammans med sina kollegor byggt en FM-sändare av supermaterialet grafen som är världens starkaste och har mycket bättre ledningsförmåga än kisel.

I pressmeddelandet från universitetet finns inga uppgifter om den exakta storleken, men den anges till "mikrometerstor" och ett atomlager tjock.

En av de viktigaste egenskaperna vid sidan av storleken är att sändningsfrekvensen är variabel.

Idag kan de flesta elektroniska komponenter krypmas till mycket små storlekar. Men kretsar som genererar och behandlar radiosignaler är svåra att miniatyrisera och drar mycket ström. Sådana komponenter kan enligt pressmeddelandet inte heller på ett enkelt sätt variera frekvensen vilket gör att flera kretsar för olika fasta frekvenser krävs i en apparat för trådlös kommunikation. Den nya sändaren med variabel frekvens kan dessutom integreras i datorkretsar.

- Sändaren är ett viktigt första steg i att förbättra trådlös signalbehandling och konstruera mycket tunna och effektiva mobiltelefoner, säger James Hone.

I en ljudfil kan man lyssna på en utsändning som togs emot i en vanlig radiomottagare. Ljudkvaliteten är tämligen dålig och forskarna tror inte att tekniken kan användas för att ersätta konventionella radiosändare ens när tekniken är färdigutvecklad.

Just nu arbetar forskarna med att bland annat sänka brusnivån och integrera sändaren med kiselkretsar vilket kan minska storleken ytterligare ett steg.

Forskarnas rapport finns att köpa via Natures webbplats.