Populärteknik

Plugga matte med Google Earth

1. Här ska eleverna beräkna åkerarealen och sedan ta reda på hur mycket majs som kan odlas. Foto: Real World Math
1. Här ska eleverna beräkna åkerarealen och sedan ta reda på hur mycket majs som kan odlas. Foto: Real World Math
2. Hur stor andel av de parkerade bilarna är röda? Foto: Jeffery Hall
2. Hur stor andel av de parkerade bilarna är röda? Foto: Jeffery Hall
3. Med mätverktygen i Google Earth ska eleverna beräkna volymen av den pyramidformade byggnaden. Foto: Real World Math
3. Med mätverktygen i Google Earth ska eleverna beräkna volymen av den pyramidformade byggnaden. Foto: Real World Math
4. Fraktaler kan visualiseras när en kustlinje mäts i olika inzoomningsgrad. Foto: Real World Math
4. Fraktaler kan visualiseras när en kustlinje mäts i olika inzoomningsgrad. Foto: Real World Math

Med Google Earth kan skolornas matematikundervisning göras roligare och mer informativ.

Publicerad

Lärare runt om i världen använder gärna Google Earth för att göra sin undervisning mer intressant och stimulerande för eleverna.

Geogerafilektioner är självklara men även historieämnet kan fördjupas när eleverna kan leta upp diskuterade platser i Google Earth där det ofta erbjuds bilder från olika årtal och länkar till mer information på webben.

Men även mattelärare har upptäckt att deras ämne kan göras roligare med hjälp av Google Earth.

Exempel är att använda de inbyggda verktygen för längdmätning. Då kan eleverna få i uppgift att mäta ytan på en åker och exempelvis ta reda på hur mycket majs som kan odlas på arealen. Eller beräkna volymen av ett hus som finns som 3d-modell.

På sajten Technology Rebel finns en video med fler exempel där exempelvis eleverna får zooma in en parkeringsplats och beräkna hur stor andel av bilarna som är röda.

Real World Math erbjuder en hel avdelning med nedladdningsbart undervisningsmaterial där Google Earth utnyttjas för att lära ut matematik. I en lektion får eleverna mäta hur lång en kustlinje är. Sedan ska mätningen göras om med kusten mer inzoomad. Om man noga följer de oregelbundna vindlingarna blir sträckan längre vilket blir en utgångspunkt för en lektion om fraktaler.

<iframe width="468" height="264" src="//www.youtube.com/embed/oZcLC29Pqv0?feature=player_detailpage" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>