Miljö

Tre sätt att fördröja den stigande havsnivån med geoengineering

Isberg vid glaciären Jakobshavn på Grönland. Foto: Ian Joughin/AP
Isberg vid glaciären Jakobshavn på Grönland. Foto: Ian Joughin/AP

Murar, konstgjorda öar och uttorkning av vattenströmmar. Forskare lägger fram förslag på storskaliga tekniska ingrepp för att sakta ned smältningen av glaciärer i Antarktis och på Grönland.

Publicerad

Inlandsisarna är den största källan till framtida höjning av havsnivån. Höjda havsnivåer gör att extrema väderhändelser som kraftiga stormar och orkaner får större effekt. Det kan göra att översvämningsskydd översvämmas eller brister.

Städer som ligger vid kusterna i utvecklingsländer är särskilt drabbade, eftersom de ofta redan i dag saknar tillräckliga skydd mot översvämningar. Nu står inte en fullständig avsmältning runt hörnet, men även små höjningar av havsnivån påverkar oss kraftigt.

För att sakta ner smältningen av isarna har forskarna John C. Moore, Rupert Gladstone, Thomas Zwinger och Michael Wolovick vid Lapplands universitet i Finland tagit fram förslag på storskaliga tekniska ingrepp med hjälp av geoengineering, det skriver forskarna själva i tidningen Nature.

Geoengineering är ett kontroversiellt sätt att hantera den globala uppvärmningen. Det går ut på att manipulera jordens klimatsystem med syftet att undvika negativa effekter av klimatförändringar.

Tre förslag för att rädda glaciärer

De tre forskarna i Finland presenterar tre idéer för att fördröja smältningen av glaciärer.

1. Blockera varmt vatten med en mur

Glaciären Jakobshavn på Grönland är en glaciär som är en faktor bakom havsnivåhöjning. Varmt vatten från Atlanten rinner ned i glaciärens geografiska gångar så att smältningen tar fart både på insidan och på utsidan.

En murliknande bärm, en vall, uppåt 100 meter hög ska blockera det varma vattnet från att nå glaciären. Muren byggs förslagsvis fem kilometer lång och har sluttande sidor i 15-45 graders lutning. Projektets storlek kan jämföras med flera stora civilingenjörsprojekt.

Att bygga en sådan här vägg skulle ge svar om geoengineering för glaciärer kan ge resultat. Dock skulle detta projekt endast ha en liten påverkan på höjningen av havsnivån. På Antarktis skulle större projekt behövas för att sakta ned smältningen tillräckligt mycket.

2. Stötta upp isflaken

Smältningen av glaciärerna The Pine Island och Thwaites i västra Antarktis är den största orsaken till havsnivåhöjning i världshaven de närmaste två århundradena. Båda glaciärerna har förlorat höjd under de senaste decennierna och undersökningar visar att isbergen kan smälta tio gånger snabbare än i nuläget. År 2150 skulle vatten från glaciärerna kunna höja havsnivån med fyra centimeter per år.

För att undvika detta presenterar forskare en idé om att bygga konstgjorda öar som hindrar isflaken från att glida ut i havet. Öarna ska vara förankrade vid botten. Vid Pine Island finns en grundare botten, och där är det tänkt att ön ska placeras.

3. Torka ut subglaciala strömmar

Is som glider över glaciärbädden är till 90 procent anledningen till att is hamnar i vattnet och smälter. När isen glider längs glaciären skapas friktionsvärme och vattnet fungerar som ett smörjmedel som påskyndar smältningen. Om man kunde torka ut dessa strömmar skulle isen tjockna till. Det är svårt eftersom man behöver ta sig in under en kilometer is för att komma åt strömmarna, men det har gjorts förut.

Teleskopet Ice Cube, som är konstruerat för att upptäcka neutriner, har tidigare använts för att borra hål i glaciären i Engabreen i Norge med hjälp av varmvattenstrålar. Hålen hade ett djup på 1 500-2 500 meter. På så sätt skapades tunnlar där 30-40 kubikmeter smält vatten fördes från glaciären till ett vattenkraftverk. Kostnaden för projektet var 500 miljoner dollar.

Forskarna skriver att glaciologer och ingenjörer borde se över den vetenskapliga lönsamheten av projekten, samt genomföra fältarbeten och testa dem i datormodeller. Risker som finns är att oväntade konsekvenser kan inträffa, skriver de. Till exempel om vatten i glaciärfickor tappas ut. Resultatet skulle kunna påskynda smältningen i stället för att den saktas ned.