Miljö

Satelliter avslöjar hotande glaciärkatastrof

Glaciären Klinaklini i Kanada täcker än så länge en yta på cirka 500 kvadratkilometer, men minskar i ökande takt. Foto: Brian Menounos/TT
Glaciären Klinaklini i Kanada täcker än så länge en yta på cirka 500 kvadratkilometer, men minskar i ökande takt. Foto: Brian Menounos/TT

Världens glaciärer smälter bort i nästan dubbelt så hög takt jämfört med för 20 år sedan, enligt en ny studie. Detta hotar den framtida tillgången till dricksvatten för drygt en miljard människor, och ger redan nu ett kraftigt bidrag till havshöjningen.

Publicerad

Sedan år 2000 har världens glaciärer minskat med i genomsnitt 267 miljarder ton per år, och avsmältningen sker allt snabbare. Takten har nästan fördubblats, vilket kopplas till den globala uppvärmningen.

Detta har en internationell forskargrupp kommit fram till genom att sammanställa omfattande satellitövervakning av 217 175 glaciärer, vilket utgör 99,9 procent av samtliga glaciärer på jorden. Det är första gången forskarvärlden lyckats få en så heltäckande bild av vad som egentligen händer med världens glaciärer, vid sidan av Arktis och Antarktis stora ismassor.

Bidrar till havshöjning

Den kraftigaste avsmältningen sker i bland annat Alaska, Grönlands utkanter, arktiska delen av Kanada, Himalaya och södra Anderna. I vissa mindre områden, exempelvis lägre liggande delar i Asien, kan forskarna dock se växande glaciärer. Det kan enligt forskarna bero på en ökad nederbörd lokalt. Men den sammantagna bilden är att världens glaciärer minskar, i allt högre takt.

I förlängningen hotar avsmältningen att leda till vattenbrist i stora delar av världen, och den bidrar redan nu till drygt 20 procent av den pågående havshöjningen.

– Det kan vara svårt att få allmänheten att förstå varför glaciärer är viktiga, för de kan tyckas så avlägsna. Men de påverkar flera faktorer i det globala kretsloppet för vatten. När de förändras snabbt kan det leda till kollaps för ekosystem som ligger nedströms, säger studiens huvudförfattare Romain Hugonnet, forskare vid Université de Toulouse, till The Guardian.

Naturliga vattentorn

Glaciärer fungerar på många håll som gigantiska, naturliga vattentorn som säkrar en jämn tillgång till dricksvatten för de människor som bor i kringliggande områden, exempelvis vid Himalaya.

Enligt en specialrapport från FN:s klimatpanel IPCC hotas drygt en miljard människor av vattenbrist under andra halvan av detta sekel om glaciärerna fortsätter att smälta bort, vilket även påverkar möjligheten att bedriva jordbruk.

Men det är ett smygande hot som kan vara svårt att uppfatta, påpekar forskarna bakom Nature-artikeln. Till en början kan vattentillgången till och med bli extra god i vissa områden, eftersom avsmältningen ger ett extra bidrag av friskt färskvatten. Men efter hand försvinner tillskottet, liksom glaciärernas utjämnande effekt på vattenflödet. Resultatet kan bli både ökade perioder av torka och översvämningar.

Förutom att minska den globala uppvärmningen är det därför viktigt att fortsätta övervaka glaciärernas utveckling, menar Romain Hugonnet:

– Om vi inte planerar i förväg riskerar vi brist på både vatten och mat, som drabbar de allra mest sårbara.