Energi

Svenska ger Ungern råd om giftslammet

Pia Lindström
Pia Lindström

Fem experter från EU ska bistå myndigheterna i Ungern när det gäller att minska miljökonsekvenserna från den svåra giftslamskandalen. Bland dem en svensk miljöexpert.

Publicerad

Pia Lindström är miljöchef för affärsområdet gruvor inom metallföretaget Boliden och expert på miljökonsekvenser av gruvhantering och gruvdammar.
Hon är en av fem miljöexperter som den ungerska regeringen valt ut för att hjälpa till med råd om miljökonsekvenserna av dammkatastrofen i landet.
Teknikinsatsen samordnas av EU-kommissionen. Utöver Pia Lindström deltar fyra kunniga inom områdena damm- och vattenhantering, ekotoxikologi och giftsanering av industrimark från andra medlemsländer.
Den ungerska regeringen vill ha hjälp med att bedöma omfattningen av skadorna på vatten, mark, djur och växter –  samt att planera för en kommande saneringsinsats.
– Pia Lindström anlände till Ungern med de övriga fyra miljöexperterna nu på eftermiddagen.
De kommer att stanna i Ungern i ungefär en vecka och under resten av veckan kommer de bland annat att arbeta ute på ”fältet”, säger Erik Löfgren, pressekreterare på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.
Samtidigt befarar ungerska katastrofmyndigheten att det ska komma en ny våg av det frätande och giftiga slammet från den läckande gruvdammen.
Enligt tv-bolaget CNN finns det en cirka 50 centimeter stor spricka i en av dammväggarna och som vidgar sig och därmed riskerar väggen att rasa.
I dammen uppges det finnas kvar cirka 500 000 kubikmeter av slam från brytningen av bauxit , som syftar till att framställa aluminium.
Den svenska regeringen beslutade i dag också att finansiera den svenska teknikhjälpen. 
- Den svåra miljökatastrofen i Ungern får anses unik i ett europeiskt perspektiv, med risk för svåra regionala konsekvenser, och jag är därför mycket nöjd över att MSB kunnat erbjuda expertstöd med kort varsel, kommenterar försvarsminister Sten Tolgfors i ett pressmeddelande.
På försvarsdepartementet räknar man också med att Sverige eventuellt kan dra lärdomar av giftskandalen som kan vara ”av vikt ” för den svenska krisberedskapen.