Energi

Varmvatten från kolgruvor ny energikälla

Varmvatten från nedlagda kolgruvor pumpas uppoch används för att värma byggnader i närheten av gruvorna. Foto: Stadtwerke Bochum
Varmvatten från nedlagda kolgruvor pumpas uppoch används för att värma byggnader i närheten av gruvorna. Foto: Stadtwerke Bochum

Nedlagda kolgruvor kommer att bli användbara energikällor när varmt vatten pumpas upp ur gruvgångarna.

Publicerad

Det tyska kolgruveföretaget RAG tvingas årligen pumpa upp 100 miljoner kubikmeter vatten ur nedlagda gruvor till en kostnad av upp mot 100 miljoner euro. Men vattnet som strömmar in i de varma gruvgångarna visar sig vara en tillgång. Ovan jord kan det användas för uppvärmning av byggnader.

I vissa tusen meter djupa gruvor värms vattnet upp till 50°C. I gruvstaden Bochum visar ett pilotprojekt där skolor, en simhall och brandstationen värms med den nya "geotermiska" källa att 35 procent av värmebehovet klaras med varmt gruvvatten.

Från gruvan Robert Müser pumpas årligen 10 miljoner kubikmeter 20-tradigt vatten från 570 meters djup. Vattnet har hittills släppts ut i floden Rhur. Vattnet ska nu i stället användas som värmekälla i ett flertal byggnader runt gruvan. Effekten uppskattas till 4,5 MW. Med hjälp av värmepumpar kan temperaturen höjas till 60 °C.

När kolbrytnigen i regionen avslutas 2019 måste vattnet fortsättningsvis pumpas ur gruvor för att undvika att marken kring gruvan kollapsar. Det kraftigt förorenade gruvvattnet får heller inte tränga in på nivåer varifrån dricksvatten hämtas.

I ett forskningsprojekt i Zwickau i östra Tyskland planeras "geotermisk" utvinning från en 1200 meter djup gruva som övergavs 1978, och då fylldes med vatten som aldrig har pumpats bort. Ett hål ska borras ner till gruvgångar på 625 meters djup för att testa användbarheten av varmvatten för byggnader i staden Zwickau. Högskolan i Zwickau ska samtidigt testa rörvärmeväxlare av polypropylen i stället för de dyrare plattvärmeväxlare tillverkade av titan som används i Bochum. Energiprojekten stöds av ministeriet för ekonomi och teknik.