Energi

Höga halter av guld i havsvattnet

Geotermisk aktivitet vid Reykjaneshalvön på Island. Foto: Mark Hannington/Geomar
Geotermisk aktivitet vid Reykjaneshalvön på Island. Foto: Mark Hannington/Geomar

Det geotermiska systemet vid Reykjanes på Island innehåller mycket höga halter av guld, som finns i det varma havsvattnet.

Publicerad

Förhoppningen om att kunna utvinna guld ur havsvatten var en dröm för kemister och alkemister för flera hundra år sedan. Men vanligt havsvatten innehåller mycket låga koncentrationer av den ädla metallen, någon miljarddels gram per liter.

Men på senare tid har forskare noterat att varmt vatten som läcker ut från havsbotten vid vulkanisk aktivitet för med sig metaller, däribland guld, som sedan lagras på havsbotten.

Nu har forskare vid Geomar Helmholtz centrum för oceanforskning, universitet i Kiel och isländska geologer hittat mycket höga halter av guld vid den geotermiska anläggningen vid halvön Reykjanes på Island.

I den anläggningen, med effekten 100 MWe och kapaciteten 850 GWh/år, används uppvärmt havsvatten från den mittatlantiska ryggen. Vattnet är mycket hett, över 300 grader C och pumpas upp från flera kilometers djup.

I prov som tagits upp med specialbehållare av titan har man nu funnit guldhalter som är 500000 gånger högre än i normalt havsvatten, och 100 gånger högre än i de utsläppskällor man annars hittar från vulkaner på havsbotten.

Forskarna antar att det mycket varma vattnet för med sig guldpartiklar i nanostorlek som samlats under lång tid i de geotermala reservoarerna.

Man uppskattar att reservoaren vid Reykjanes kan innehålla minst 10000 kg guld.

Studien har redovisats i tidskriften Nature Geoscience.