Energi

Höga torn för vindkraft ovan trädtopparna

Turbinen på 130 meters höjd. Foto: GE
Turbinen på 130 meters höjd. Foto: GE

General Electric presenterar nya höga torn som lämpar sig för vindkraftverk i skogsmiljöer.

Publicerad

Tornen erbjuds tillsammans med en generator på 2,5 MW. Generatorn kan placeras på höjder strax över 130 meter.

Med högre torn ökar valfriheten att placera vindkraftverk även på platser där man skulle tveka med rotorn placerad på höjden 90 - 100 meter.

Högre höjd ska också ge bättre energiutnyttjande samt mindre påverkan från turbulens, enligt GE.

Tornen tillverkas i moduler av betong och stål. De är främst tänkta för landbaserad vindkraft i områden med tät skog eller intill bergssluttningar där det finns risk för turbulens.

Främst tänker GE marknadsföra de höga tornen i Skandinavien, Tyskland, Polen Rumänien och Kanada.