Populärteknik

Nya mystiska radiosignaler från en annan galax

En teori om den första kända källan till upprepade radioblixtar, FRB 121102, var att radioblixtarna hade skapats nära ett supermassivt svart hål som slukade gas i sin omgivning. Foto: WFI/ESO
En teori om den första kända källan till upprepade radioblixtar, FRB 121102, var att radioblixtarna hade skapats nära ett supermassivt svart hål som slukade gas i sin omgivning. Foto: WFI/ESO

Forskare har för andra gången i historien observerat mystiska, upprepade radioblixtar från en plats långt bortom vår egen galax.

Publicerad

(Uppdaterad)

Radioblixtar är mycket kortvariga blixtar av radiovågor som lyser bara under en bråkdels sekund. Deras ursprung är ett astronomiskt mysterium, men om vi kan ta reda på mer om dem kan vi också få bättre kunskap om universums storskaliga struktur.

Den första gången en enskild radioblixt registrerades var i juli 2001.

Femton år senare, i augusti 2016, registrerade teleskopuppställningen Karl G. Jansky Very Large Array i New Mexico, USA en radioblixt från den då enda kända källan till upprepade radioblixtar, kallad FRB 121102. Forskare kunde fastställa radiokällan till en dvärggalax, mer än tre miljarder ljusår bort,

En möjlig teori då var att radioblixtarnas källa var tätpackade rester efter en stjärna som hade exploderat, en annan att radioblixtarna hade skapats nära ett supermassivt svart hål som slukade gas i sin omgivning.

Fram tills nyligen har forskare inte kunnat utesluta att FRB 121102 med sina upprepade radioblixtar var något unikt, eller åtminstone mycket ovanligt. De har inte kunnat hitta några andra exempel på upprepade radioblixtar bland de över 60 kända observationerna av enskilda blixtar, trots noggranna, uppföljande undersökningar.

Nu har forskare för andra gången i historien fångat upp sex upprepade radioblixtar från en plats långt bortom vår egen galax, den här gången med hjälp av Chime-teleskopet i Kanada. Radioblixtarna verkar komma från en källa ungefär 1,5 miljarder ljusår bort, enligt en ny studie som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nature.

I en tillhörande studie i samma tidskrift berättar forskare att de har observerat sammanlagt 13 radioblixtar med hjälp av Chime-teleskopet, där den upprepande räknas som en. Alla verkar komma från samma källa. Av dessa registrerades åtminstone sju vid 400 megahertz, vilket är den lägsta registrerade frekvensen hittills. Forskarna tror därför att fler radioblixtar skulle kunna observeras med hjälp av instrument som kan fånga upp ännu lägre frekvenser än Chime.

Det finns enligt studien vissa likheter mellan de två källorna till upprepade radioblixtar liksom skillnader mellan dessa och icke-upprepande varianter. Detta kan hjälpa forskare att i framtiden identifiera vilka radioblixtar som sannolikt är upprepande och ge fler svar om mysterierna i vårt universum.