Energi

Lyckad start för ny fusionsreaktor

Foto: Tokamak Energy
Foto: Tokamak Energy

Ett privatägt brittiskt bolag har satt igång sin fusionsreaktor, ST40, och lyckats generera plasma.

Publicerad

Ambitionen är nu att uppnå en plasmatemperatur på 15 miljoner grader celsius, vilket är lika varmt som i solens kärna, redan till hösten. Under nästa år är målet att nå 100 miljoner grader. Vid den temperaturen kan vätekärnor, som normalt sett stöter från varandra, gå ihop och bilda helium.

Det brittiska bolaget, Tokamak Energy, har tagit sitt namn från den sfäriska reaktor med invändiga magnetspolar som används för att skapa fusionsenergi. En tokamak ska förhindra att plasma kommer i kontakt med reaktorns väggar eftersom temperaturen är så hög att inget material kan hantera den. Plasmat hålls svävande tack vare magnetspolarna.

Fusionsenergi har en enorm potential. Den skulle ge oss i stort sett obegränsade mängder miljövänlig energi, utan de risker fissionsbaserad kärnkraft för med sig. Men de tekniska hindren är avsevärda.

Även om Tokamak Energy och dess många konkurrenter lyckas nå upp till en plasmatemperatur på 100 miljoner grader måste de lyckas hålla plasman vid liv tillräckligt länge för att kunna utvinna energi. Forskningen på området är dyr och förbrukar mycket energi, i hopp om att tekniken en dag ska kunna generera den i stället.

Men Tokamaks vd, doktor David Kingham, har högtflygande planer. Han menar att deras reaktor är kompaktare och mer kostnadseffektiv.

– Nu är vi halvvägs mot målet att skapa fusionsenergi. Med hårt arbete kommer vi att leverera fusionskraft i kommersiell skala år 2030.