Övriga nyheter

Materialet finns redan i LG-mobiler

Antennen som används av LG i mobiler kommer från amerikanska företaget Rayspan. Foto: LG
Antennen som används av LG i mobiler kommer från amerikanska företaget Rayspan. Foto: LG

Metamaterial tillverkas i dag hantverksmässigt och ligger långt ifrån massproduktion. Men det amerikanska bolaget Rayspan gör antenner av det hajpade materialet åt mobiltillverkaren LG.

Publicerad

<p>Metamaterial är artificiella material med optiska egenskaper som inte finns i naturen. Dit hör negativt brytningsindex. För att få till det krävs avancerade simuleringsprogram liksom små byggstenar, arrangerade i komplicerade och återkommande mönster. Byggmaterialen är däremot vanliga material som guld, silver, koppar och glas. </p> <p>Hur små strukturerna ska vara beror på vilken våglängd de önskade egenskaperna ska gälla för. Rent generellt gäller att strukturerna alltid måste vara mindre än våglängden hos det ljus (eller ljud) som det ska påverka. Handlar det om frekvenser i den synliga delen av ljuset måste strukturerna därför vara i storleksordningen 100 nanometer eller mindre. </p> <p>Att tillverka metamaterial har hittills varit ett hantverk långt ifrån massproduktion. Det kan det bli ändring på sedan forskare vid University of Illinois utvecklat en tryckteknik som gör det möjligt att massproducera metamaterial som fungerar i ett frekvensområde nära infrarött. </p> <p>Knepet är ett pressverktyg av kisel där materialet byggs upp av omväxlande lager av silver och magnesiumfluorid. Metamaterialet pressas sedan över till ett substrat av glas eller böjbart material. </p> <p>För lite längre vågor, som mikrovågor, räcker det med centimeter- och decimeterstora strukturer. Det amerikanska utvecklingsbolaget Rayspan är världens hittills enda tillverkare av antenner av metamaterial för trådlös kommunikation. Den papperstunna antennen är fem gånger mindre än dagens antenner samtidigt som den uppges fördubbla räckvidden och batteritiden. </p> <p>Metamaterial som fungerar för hela spektrumet av synligt ljus finns ännu inte.</p>