Innovation

Hög FoU inte lika med innovativt

Bara tre av de tio företag som lägger mest pengar på forskning och utveckling i världen kvalar in på listan över de mest innovativa. Det visar en färsk studie av världens 1000 mest FoU-tunga företag.

Publicerad

Konsultföretaget Booz & Company har gjort en stor kartläggning av de 1000 företag i världen som lägger ner mest pengar på forskning och utveckling, FoU.

Samtidigt har de frågat 600 utvecklingschefer på de aktuella företagen vilka de anser vara mest innovativa.

Resultatet visar att innovationskraften inte hänger på hur mycket pengar företagen investerar i FoU.

Ettan, tvåan och trean på innovationslistan, Apple, Google och 3M, finns inte med bland de 20 företag som satsar mest på FoU.

Undantagen är Samsung, Microsoft och Toyota, som kvalar in på innovationlistans tio i topp, men också finns bland de 10 som spenderar mest på FoU.

Undersökningen visar också att de tio mest innovativa företagen nått bättre resultat mätt i tillväxt, rörelseresultat samt marknadsandel, än de tio som spenderat mest på FoU de senaste fem åren.

Apple som toppat listan de senaste två åren ökade sitt försprång denna gång. Nästan 80 procent av de utvecklingschefer som svarat anger Steve Jobs skapelse som en av världens tre mest innovativa företag. Förra året var den siffran 70 procent.

Satsar mest på FoU 2011

De mest innovativa företagen i världen enligt utvecklingschefer,

Inom parentes står företagets plats på listan över mest satsad FoU

1. Apple (53)

2. Google (26)

3. 3M (86)

4. Samsung (6)

5. GE (5)

6. Microsoft (5)

7. Toyota (1)

8. P&G (72)

9. IBM (17)

10. Amazon (48)

Källa: Booz&Co

FoU i miljarder dollar

1. Toyota, 9,9

2. Novartis, 9,6

3. Roche Hilding, 9,4

4. Pfizer, 9,1

5. Microsoft, 9,0

6. Samsung, 9,0

7 Merck, 8,5

8 Intel, 8,4

9 General Motors, 8,1

10 Nokia, 7,8

Källa: Booz&Co