Innovation

Gör el av kroppsvärme

Omvandlaren är 1,5 mm per sida
Omvandlaren är 1,5 mm per sida

Temperaturskillnaden mellan kroppsvärme och omgivande luft räcker för att ge ström med hjälp av en mycket liten spänningsomvandlare.

Publicerad

Tyska Fraunhoferinstitutet har utvecklat en ytterst liten spänningsomvandlare, som tillsammans med en termogenerator kan generera 4 mW vid 2 °C temperaturskillnad..

Den 1,5 x 1,5 mm stora spänningsomvandlaren kan generera spänningar upp till 3,3 volt. Verkningsgraden varierar beroende på last och ingångsspänning på mellan 30 och 80 procent.

Fraunhoferforskarna ser användningsmöjligheter för de små spänningsomvandlarna inom medicintekniken, inom byggnadstekniken liksom automatiseringstekniken.