Innovation

”Vi har tänkt och agerat helt enligt regelboken”

Jonas Frisén, forskare vid KI Foto: Martin Stenmark
Jonas Frisén, forskare vid KI Foto: Martin Stenmark

Forskarna Joakim Lundeberg och Jonas Frisén säger sig inte ha gjort några fel när de parallellt jobbat med forskning och sitt bolag Spatial Transcriptomics.

Publicerad

”Spatial Transcriptomics AB är ett helt normalt spinn-off-bolag startat och drivet enligt gängse modell i gränssnittet mellan forskning och näringsliv.”

Det uppger Joakim Lundeberg, professor i genteknik på KTH, och Jonas Frisén, stamcellsforskare på KI när Ny Teknik frågar om den eventuella sammanblandningen av forsknings- och bolagsverksamhet – som nu utreds av KTH. De har velat svarat i mejl.

”Vi har tänkt och agerat helt enligt regelboken.”

Varken kunskap eller resurser ska ha överförts från forskningsprojekt till bolag på ett otillbörligt sätt. Exempelvis har de skapat ”en operativ bolagsledning, skild från forskningen”, skriver de.

I storleksordningen 20 KTH- eller KI-anställda i deras forskningsprojekt har överlåtit sina immateriella rättigheter till Spatial Transcriptomics AB, som forskarna äger tillsammans med ytterligare tre personer, mot optioner.

Ett skäl till att bolaget signerat avtalen med universitetspersonalen är att det äger patent på tekniken.

”Forskningen är rent akademisk med mål att publicera, men om nya IP genereras, i anslutning till den redan patenterade/sökta tekniken, bör den komma i bolagets ägo. Detta är i linje med lärarundantaget”, hävdar forskarna.

Christina Engström, chefsjurist på KTH, säger att det kan vara problematiskt när en handledare ställer sådana krav på en doktorand. Hon säger dock att det sker då och då i den akademiska världen.

Har du som handledare agerat korrekt i det här avseendet?

”Ja, detta är ett mycket vanligt och helt normalt förfarande i universitetsvärlden för att säkerställa att vi kan utföra den tredje uppgiften”, svarar Lundeberg.

Den tredje uppgiften syftar på att högskolorna, enligt högskolelagen, har som uppgift att bidra till kommersialisering av nya rön.

Däremot säger forskarna sig ha varit oförsiktiga i sin kommunikation kring forskningen och bolaget.

”De allra flesta i forskningsgruppen verkar helt ha förstått åtskillnaden, men vi har misslyckats med att klargöra detta för it-gruppen, trots idoga försök”, skriver de.

Ännu en av de punkter som förs fram i utredningen gäller om KTH-anställda har arbetat för bolaget. Bland annat diskuteras utvecklingen av programvara för att tolka gen-informationen.

”Vi planerar dock inte att kommersialisera visualiseringstjänster utan att erbjuda det gratis till alla som open source. Mjukvaran tas fram för akademiska användare och görs fritt tillgänglig för alla”, skriver Jonas Frisén.

Har programvaran gjorts av KTH-anställda?

– De har inte jobbat för bolaget, säger vd:n Mikael Samuelsson.

Samtidigt skrev ju KTH:s it-tekniker på avtal om att överlåta sina immateriala rättigheter till ert företag?

– Ja, vi hade ju ett möte med alla i november och erbjöd dem optioner i bolaget. När det gäller it-teknikerna blev det fel eftersom de anses utgöra teknisk/administrativ personal och inte forskare. Det är en gråzon det här.

I februari annullerades avtalen av bolaget.