Innovation

FoU-reglerna: ”Det behövs bättre information”

Foto: KTH
Foto: KTH

De har unik rätt till sina rön –  och ska starta egna drömbolag. Men samtidigt måste de följa  vissa spelregler.

Publicerad

Vad gäller för professorer, docenter och universitetslärare som knoppar av rön och drar i gång egna bolag – som förutom att generera vinst till ägarna också kan bidra till stor samhällsnytta i form av nya läkemedel, metoder eller material?

Här gäller dels högskolelagen, dels normer om god forskningsetik. Vid sidan av detta har också forskningsfinansiärer som Vetenskapsrådet, Stiftelsen för strategisk forskning och andra forskningsråd egna regler, som bland annat syftar till att garantera att forskning som beviljas medel är fri och obunden.

Vid statliga högskolor äger forskare rätten till sina egna resultat (lärarundantaget i högskolelagen) och har möjlighet att starta bolag. Men de måste samtidigt anmäla bisysslan och den ska godkännas av lärosätet.

Men bisysslan får varken utföras på arbetstid eller inskränka på den anställdes arbetsuppgifter på högskolan. Den får heller inte skada allmänhetens förtroende för högskolan. Och bisysslan ”skall hållas klart åtskild från lärarens arbete inom ramen för anställningen”.

Det är heller inte tillåtet att använda lärosätets resurser (anställda eller utrustning) för bolagets verksamhet.

På KTH menar chefsjuristen Christina Engström att mer information om reglerna behövs:

– Vi har länge planerat att vi ska gå ut med bättre information om bisysslor, vi har inte tillräckligt bra information om det i dag, tycker jag.