Populärteknik

Planera fotograferingen i Google Earth

Med solverktyget i Google Earth kunde fotografen i förväg veta vilket klockslag solskuggan skulle falla över vattenfallet han ville fotografera. Foto: Ben Willmore
Med solverktyget i Google Earth kunde fotografen i förväg veta vilket klockslag solskuggan skulle falla över vattenfallet han ville fotografera. Foto: Ben Willmore

<b><FONT COLOR="FF0000"> TEXT+TV </FONT COLOR="FF0000"></b>I Google Earth kan man se hur solljuset faller över landskapet vid en viss tid.

Publicerad

Google Earth kan vara ett bra planeringsverktyg för landskapsfotografering.

Om man ska till otillgängliga trakter kan man redan hemma leta efter bra bildvinklar.

Den amerikanska fotografer Ben Willmore använder även Google Earth för att granska hur solen lyser upp landskapet.

När han planerade att fotografera ett vattenfall i Grand Canyon ville han veta när fallet låg i skugga. Då aktiverade han "solen" i Google Earth. Med ett skjutreglage kunde han se hur solen kastade sina skuggor under dagen och hitta en lämplig tid för att fotografera. I en video på Youtube visar Ben Willmore hur det går till.

<iframe width="468" height="264" src="//www.youtube.com/embed/kGh2lpTHjDQ?feature=player_detailpage" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>