Karriär

Fortsatt stort lönegap mellan kvinnliga och manliga ingenjörer

Den genomsnittliga heltidslönen för kvinnliga civilingenjörer är elva procent mindre jämfört med manliga kollegor. Foto: TT och Pexels
Den genomsnittliga heltidslönen för kvinnliga civilingenjörer är elva procent mindre jämfört med manliga kollegor. Foto: TT och Pexels

Kvinnliga ingenjörer får – trots att de har samma utbildning och roller som män – räkna med en lägre lön. Det visar en kartläggning från fackförbundet Sveriges ingenjörer.

Publicerad

Den genomsnittliga heltidslönen för kvinnliga civilingenjörer är elva procent mindre jämfört med manliga kollegor. Och löneskillnaderna börjar redan efter examensdagen. En kvinnlig civilingenjör får 32 900 kronor i månaden vid första anställningen medan en nyutexaminerad man tjänar 34 000 kronor. Skillnaden är särskilt tydlig inom privat sektor.

– Redan vid ingångslönen finns en skillnad på drygt 1100 kronor. Det är ett för stort gap. Men litegrann beror det på att kvinnorna begär lägre löner, och att arbetsgivarna inte säger till att de borde ligga högre. Här är det jätteviktigt för oss som fackförbund att informera och få upp kraven. Kvinnor måste gå in med högre lönekrav från början och verkligen värdera sin kompetens, säger Johan Kreicbergs som är samhällspolitisk chef på Sveriges ingenjörer. 

Rapporten från Sveriges ingenjörer visar också att det är svårt för kvinnliga ingenjörer att komma ikapp. Skillnaderna i lönenivå finns kvar efter fem år. 

En delförklaring till det ojämna löneläget på sikt är att kvinnor i mindre omfattning når de högsta och mest välavlönade chefspositionerna. Och även om många kvinnor numera är chefer, specialister och projektledare får de ofta sämre betalt än män i samma roll, visar rapporten. 

Elektronik och energiteknik ligger sämst till

Det finns också variationer inom olika utbildningsinriktningar. Minst är lönegapet inom området datateknik, där andelen kvinnliga ingenjörer även är lägst. Här är löneskillnaden 6 procent mellan manliga och kvinnliga civilingenjörer. 

Inom området elektronik och energiteknik, där spetskompetens som pekas ut som mycket viktigt för att klara omställningen till fossilfria fordon och ett hållbart samhälle är skillnaden mellan män och kvinnors löner störst, hela 14 procent. Det här är oroväckande, menar Johan Kreicbergs.

– Det intressanta är att i några av utbildningsinriktningarna där SCB och arbetsgivarna skriker mest efter arbetskraft är löneskillnaderna som störst. Hur ska man få fler kvinnor att söka till de här utbildningarna, som ju är poolen att rekrytera från, om kvinnor märker att de inte blir belönade, säger han och fortsätter:

– Ska vi har en hållbar omställning av samhället så måste vi även ha en hållbar lönesättning som verkligen lockar kvinnor till dessa yrken. Då kan man inte signalera att vi har en grupp här som tjänar betydligt mindre.

”Positivt att lönegapet minskar”

Men det finns även ljusglimtar i rapporten. Löneskillnaderna för samtliga kvinnliga ingenjörer har minskat med 3,2 procentenheter under en tioårsperiod. 

– Det är positivt att gapet minskar, men det går ju inte blixtsnabbt. Ska vi få en riktig skjuts framåt lönemässigt gäller det att arbetsgivarna märker av en ordentlig konkurrens om den här arbetskraften. 

Här tror han att trenden mot mer distansarbete kan bli en motor för förändring. Idag kan det vara svårt att byta arbetsgivare om man exempelvis bor på en mindre ort med få arbetsplatser för ingenjörer. 

– Ofta får man ju mycket högre lön när man byter jobb. Ökar möjligheterna att jobba på distans kan det skapa ett tryck och bli en annan konkurrens om arbetskraften. Och då kan arbetsgivarna bli tvungna att höja lönerna för att klara rekryteringsbehoven på sikt, säger Johan Kreicbergs.

Lönestatistik och löneskillnader för ingenjörer

Medellön ingenjörer 

Civilingenjörer 

Kvinnor : 50 600 kronor i månaden  

Män:  56 700 kronor 

Skillnad: 11 procent 

Högskoleingenjörer 

Kvinnor: 43 200 

Män: 47 000 

Skillnad: 8 procent 

Underlaget bygger på lönestatistik från 2019. Året är valt eftersom avtalsförhandlingar sköts upp under pandemiåret 2020 och många inte hade haft lönerevision när lönestatistiken samlades in. Siffrorna i 2019 års löneenkät bygger på svar från civilingenjörer och högskoleingenjörer som är medlemmar i Sveriges ingenjörer. 

Löneskillnader för civilingenjörer inom olika utbildningsområden 

Byggnad 

Kvinnor: 53 000 i månadslön 

Män: 59 500 

Skillnad: 11 procent 

Datateknik  

Kvinnor: 50 300 

Män: 53 400 

Skillnad: 6 procent 

Energi-elektroteknik  

Kvinnor: 49 700 

Män:  57 900 

Skillnad: 14 procent 

Kemi-bioteknik 

Kvinnor: 51 200 

Män: 56 200 

Skillnad: 9 procent 

Ekonomi 

Kvinnor: 54 700 

Män: 65 000 

Skillnad: 16 procent 

Maskinteknik 

Kvinnor: 50 400 

Män: 57 300 

Skillnad: 12 procent 

Samhällsbyggnad 

Kvinnor 44 700 

Män: 48 000 

Skillnad: 7 procent 

Medellön för civilingenjörer i olika roller  

Projektledare  

Kvinnor 49 100 kronor i månadslön 

Män: 54 200 

Skillnad: 9 procent 

Specialist  

Kvinnor: 49 900  

Män 54 900 

Skillnad: 9 procent 

Chef  

Kvinnor 67 800  

Män: 77 000 

Skillnad: 12 procent

 

Källa: Sveriges ingenjörer