Energi

EU sätter press på länder utan slutförvar

Tunneln ned till slutförvaret av det finska kärnavfallet i Onkalo - världens första konkreta underjordiska slutförvarsprojekt. Hittills har man kommit ned till 290 meter. Själva slutförvaret ska ligga på 500 meters djup. Foto: Posiva/Onkalo
Tunneln ned till slutförvaret av det finska kärnavfallet i Onkalo - världens första konkreta underjordiska slutförvarsprojekt. Hittills har man kommit ned till 290 meter. Själva slutförvaret ska ligga på 500 meters djup. Foto: Posiva/Onkalo
Peter Faross, direktör på EU-kommissionens energidirektorat DG Ener-D. Foto: EU-kommissionen
Peter Faross, direktör på EU-kommissionens energidirektorat DG Ener-D. Foto: EU-kommissionen

Inga EU-länder ska kunna smita undan ansvaret för sitt kärnavfall. I dag ligger många länder och lurpassar, men EU-kommissionen sätter nu hårt mot hårt.

Publicerad

Om några veckor lägger EU-kommissionen fram ett förslag till Europaparlamentet där man vill tvinga alla EU-länder att presentera planer för slutförvar av använt kärnbränsle.

Alla EU-länder ska också presentera konkreta planer på hur uttjänta kärnkraftverk ska rivas och tas om hand på ett säkert sätt.

Länder som vägrar ska kunna dras inför domstol, menar EU-kommissionen.

- Det är upp till varje land att bestämma om de vill stänga förvaret för all framtid eller ha möjlighet att återta avfallet när man har mer kunskap. Men inget land ska kunna undslippa ansvaret genom att vänta ut andra länder och övervältra ansvaret på dem.

Det säger Peter Faross, direktör på EU-kommissionens energidirektorat DG Ener-D, vid ett möte med det statliga svenska Kärnavfallsrådet.

- Om vi kan ordna säkra förvar kommer acceptansen för kärnkraft att öka, säger Peter Faross, som citeras i Kärnavfallsrådets senaste nyhetsbrev.

EU-kommissionen har tidigare sagt att geologisk förvaring är den enda tekniskt möjliga vägen till en säker långsiktig hantering av högaktivt avfall och använt kärnbränsle.

Därför ska ”djup geologisk förvaring” vara slutpunkten i varje lands handlingsprogram.

Men om ett land inte har en passande bergrund?

- Sämre berggrund ska inte kunna användas som argument för att slippa ansvara för sitt avfall. Vi vill se hur system skulle kunna se ut land för land, säger Ute Blohm-Hieber, chef för DG Ener-D.2.

I dag är det bara Sverige, Finland och Frankrike som har långtgående planer för hur avfallet ska hanteras.

- Vi vill att alla länder ska agare nu. Problemen ska inte skjutas över till andra generationer. De som har gjort vinster på kärnkraften ska visa ansvar för avfallet, säger Peter Faross.

Det är inte bara den allt större mängden använt kärnbränsle som ska tas om hand utan också de många kärnreaktorer som är på väg att skrotas.

EU-kommissionen bedömer att ungefär en tredjedel av reaktorerna som drivs i dag kommer att rivas fram till 2025.