Karriär

3d trimmar inlärningen

740 elever i åldrarna 10-13 år i sju europeiska länder testades före och efter 3d-lektionerna. Foto: Colourbox
740 elever i åldrarna 10-13 år i sju europeiska länder testades före och efter 3d-lektionerna. Foto: Colourbox

Det är lättare att lära sig i 3d. Det visar ett internationellt forskningsprojekt. Eleverna blir alertare och kommer ihåg lärdomarna bättre på sikt.

Publicerad

740 elever i åldrarna 10-13 år i sju europeiska länder testades före och efter 3d-lektionerna. De jämfördes med en kontrollgrupp som hade haft traditionell undervisning i två dimensioner med i övrigt samma innehåll.

Vad man jämförde var skillnaden i förståelse och hur bra de kom ihåg kunskaperna efter fyra veckor liksom övergripande beteende.

Resultaten pekar på att 3d är ett verksamt pedagogiskt verktyg. 3d-eleverna förbättrade sig med i genomsnitt 86 procent av undervisningen, jämfört med 52 procent för 2d:arna.

3d:arna var nästan dubbelt så uppmärksamma under lektionerna som 2d:arna, 92 procent mot 46.

I ett pressmeddelande från Texas Instruments, som har gjort undersökningen tillsammans med ett undersökningsföretag uttalar sig en svensk lärare entusiastiskt om metoden.

– Undervisning i 3d får mina elever att engagera sig och interagera med kriterierna på ett helt nytt sätt. Effekten detta hade på deras förmåga att lära och deras nivåer av entusiasm och uppmärksamhet var häpnadsväckande, säger Madeleine Liwell Jeppsson på Gärsnäs skola i Simrishamn.

Forskningsprojektet utfördes i Sverige, Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna, Turkiet och Storbritannien mellan december 2010 och maj 2011.