Karriär

Universitet slår larm: Tusentals akademiker kan tvingas lämna Sverige

Ändringarna i utlänningslagen kan slå hårt mot utomeuropeiska doktorander. Aivbild. Foto: Johan Nilsson/TT
Ändringarna i utlänningslagen kan slå hårt mot utomeuropeiska doktorander. Aivbild. Foto: Johan Nilsson/TT

Tusentals utländska akademiker kan tvingas lämna landet och Sverige riskerar att bli en oattraktiv bas för utomeuropeiska forskare. Det anser företrädare för landets tongivande universitet som går till hårt angrepp mot ändringarna i utlänningslagen.

Publicerad

Det sjuder av oro och upprördhet vid landets lärosäten. Sedan den 20 juli gäller nämligen krav på minst 18 månaders anställningskontrakt för utomeuropéer som beviljas permanent uppehållstillstånd. Det gör det svårt för doktorander och postdoktorer, då anställningar inom den akademiska världen ofta löper ett år i taget.

Lagskärpningen tillkom som ett sätt att strama åt asylinvandringen, men gör också framtiden osäker för dem som sökt sig till Sverige för en akademisk karriär, det anser Stefan Bengtsson, rektor vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

– De doktorander som finns här inser att de kom till Sverige under andra premisser än vad som nu gäller. Många av dem som skulle kunna ha varit intresserade av att stanna i Sverige kommer förmodligen inte att uppfylla kraven. De känner sig lurade, förstås.

Kan beröra tusentals

Lärosäten för inte register över studenters härkomst och därför är det svårt att slå fast exakt hur många som riskerar att drabbas. Statistiska centralbyrån uppskattade 2019 att det i hela landet totalt fanns omkring 17 000 doktorander. Av de som 2019 påbörjade sin doktorandtjänst var 1 250, eller 40 procent, utländska.

Stefan Bengtsson uppskattar att det vid Chalmers handlar om 400_500 personer. Vid Lunds universitet upptas merparten av platserna vid naturvetenskapliga och tekniska fakulteten av utomeuropeiska doktorander. Vid Stockholms universitet uppskattar rektor Astrid Söderbergh Widding att omkring hälften av doktoranderna är internationella.

Astrid Söderbergh Widding är också ordförande i Sveriges universitets- och högskoleförbund, där man är rungande överens om de problem lagändringen ställer till med.

– Det här är fatalt och förödande. Det här går stick i stäv med den tidigare hårt vunna kampen om att göra det möjligt för doktorander att få permanent uppehållstillstånd efter fyra års doktorandstudier, säger hon.

KI:s rektor: Inte bra för Sverige

En annan fråga är vilka konsekvenser lagändringen medför på längre sikt, hur det påverkar dem som sneglar på Sverige som ett möjligt framtida karriärval. Karolinska institutets rektor Ole Petter Ottersen kritiserade redan i våras det som då endast var ett lagförslag, och han är fortsatt tydlig med vad han tycker.

– Det här inte bra för Sverige. Vår attraktionskraft när det gäller att rekrytera talanger från andra länder drabbas av det här. För ett land som ligger i periferin så måste målsättningen helt klart vara att göra det enklare –  inte svårare –  att rekrytera kompetens.

Utlänningslagen

De nya reglerna som infördes i utlänningslagen den 20 juli ersatte den tillfälliga lagen som har begränsat möjligheten till uppehållstillstånd för skyddsbehövande och deras anhöriga sedan 2016. Ändringarna i utlänningslagen är dock mer omfattande än vad den tillfälliga lagen var, och påverkar nästan alla som ansöker om uppehållstillstånd i Sverige. Bland annat gäller krav på minst 18 månaders anställningskontrakt för att permanent uppehållstillstånd ska beviljas.

Mellan den äldre versionen och den nya finns inga övergångsregler. Det innebär att alla beslut som fattas 20 juli eller senare baseras på de nya reglerna, oavsett när ansökan skickades in.

Källor: Regeringen, Migrationsverket