ANNONSSAMARBETE MED ...

Forskarskola ska sätta Sverige på kartan

Cia Unoson och Fredrik Persson, båda tidigare forskare vid Institutionen för cell- och molekylärbiologi. Foto: Mikael Wallerstedt
Cia Unoson och Fredrik Persson, båda tidigare forskare vid Institutionen för cell- och molekylärbiologi. Foto: Mikael Wallerstedt
Professor Kristina Edström, koordinator för den nya forskarskolan. Här tillsammans med Martin Månsson, universitetslektor på KTH.
Professor Kristina Edström, koordinator för den nya forskarskolan. Här tillsammans med Martin Månsson, universitetslektor på KTH.

Just nu pågår landets historiskt största forskningsinvestering i Lund. I ett samarbete mellan sex svenska lärosäten har en nationell forskarskola startats, med inriktning på vetenskapsfältet neutronspridning.

Publicerad

År 2023 kommer Sverige och Lund att stå värd för den internationellt framstående forskningsanläggningen European Spallation Source (ESS). För att ta tillvara på händelsen, satsas det därför nu på att hitta kompetens som i framtiden kan använda den nya forskningsanläggningen på bästa sätt.

De tio första doktorandtjänsterna är redan utannonserade. Läs mer här.

Där kommer den nya forskarskolan, SwedNess, in i bilden. Tillsammans med fem andra lärosäten har Uppsala universitet startat satsningen som är inriktad på den experimentella tekniken neutronspridning.

– Neutronspridning som forskningsmetod är viktig för forskningsområden samt de industrier vi har i Sverige, inom stål, läkemedel, informationsteknologi, energi och skog etc. Med hjälp av neutronspridning kan vi till exempel förstå magnetiska fenomen, energiomvandling och höga spänningar i konstruktionsmaterial, säger Martin Månsson och fortsätter:

– Det är faktorer som är viktiga att ta hänsyn till både för att effektivisera tillverkningsprocesser och förstå grundläggande forskningsfrågor.

Satsningen på forskarskolan inom neutronspridning finansieras av Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF). Skolan kommer att ge plats för upp till 40 doktorander de närmaste åren, de tio första redan 2017.

– Vi går ut brett och söker efter de bästa doktoranderna i Sverige och världen. Vi är välfinansierade och de som kommer till oss erbjuds en internationellt framstående forskarmiljö, säger Kristina Edström, professor vid Uppsala universitet.

Tanken är att forskarskolan ska skapa en miljö som ger Sverige en stark möjlighet att ta tillvara på möjligheterna med ESS. Martin Månsson tror att satsningen både på ESS och den nya forskarskolan kommer att sätta Sverige på den internationella kartan.

– Att Sverige har fått förtroendet att vara värdland för ESS och driva en nationell forskarskola i neutronspridning är en stor ära och möjlighet för ett så litet land, säger han.

Forskarskolan kommer även kunna dra nytta av superlaboratoriet MAX IV, en så kallad synkrotronljusanläggning. Detta eftersom labbet är byggt på samma plats som ESS, i Lund.
– Här kan partners från akademi och industri mötas och skapa unika genombrott för att uppnå en hållbar framtid för både Sverige och världen i stort, avslutar Kristina Edström.

De första 10 doktorandtjänsterna är nu utannonserade
För mer information och för att ansöka, klicka här.
Sista ansökningsdag är den 31 januari 2017

Om innehållet

För att Sverige ska kunna ha en beredskap att ta tillvara möjligheterna med ESS på bästa sätt skapas denna forskarskola i Lund, i första steget för 20 doktorander.

Forskarskolan är resultatet av ett samarbete mellan Uppsala universitet (koordinator), Chalmers, KTH, Linköpings universitet, Lunds universitet och Stockholms universitet.

Doktoranderna finns i forskningsfälten: grundläggande kemi och fysik, funktionella material, ingenjörsvetenskap och livsvetenskaper samt processer. Forskarskolan går under förkortningen SwedNess – Swedish Neutron Education for Science & Society.

Den experimentella tekniken neutronspridning används för att studera egenskaper hos olika material. ”Neutroner har unika egenskaper som gör att du kan studera exempelvis lätta element som väte eller litium och lokalisera dem i atomära strukturer, vilket inte är möjligt med andra metoder”, berättar professor Kristina Edström vid Uppsala universitet.

För mer information besök Swedness hemsida

Den här artikeln har skrivits för Uppsala universitet av Borg & Owilli i samarbete med Brand Arena.

Brand Arena är mediebolaget Talentums avdelning som hjälper varumärken att nå ut med sina budskap i redaktionella miljöer.

I medieplattformen för native och branded content ingår varumärken som Affärsvärlden, Ny Teknik och Lag&Avtal och Dagens Media.