Energi

Kallinge i Blekinge har höga halter

Något nanofilter kommer sannolikt inte att sättas in i vattenverket i Brantafors, som vanligtvis förser Kallingeborna med dricksvatten. Lösningen blir för dyr.

Publicerad

I stället ska Ronneby Miljö och Teknik, som driver vattenverket, undersöka om verkets nuvarande reningsteknik, kemisk fällning och filter med aktivt kol, räcker för att ta bort de högfluorerade ämnena, PFAS, från två eller tre av brunnarna.

Det är nämligen framför allt en av de fyra brunnarna som har uppvisat mycket höga halter av ämnet PFOS: 17?000 nanogram per liter. I dricksvattnet har PFOS-halterna tidigare legat så högt att ett spädbarn som får bröstmjölksersättning riskerar att överskrida det säkra dagliga intaget med en faktor av sex till nio. Nu får invånarna sitt dricksvatten från ett annat verk.