Miljö

Forskarnas upptäckt: Industrialismens utsläpp i Himalayas glaciärer

Himalaya är världens tredje största glaciärområde Foto: ICIMOD / TT
Himalaya är världens tredje största glaciärområde Foto: ICIMOD / TT

Vi människor började påverka klimatet redan i slutet av 1700-talet. Spåren syns än i dag, i Himalayas glaciärer – drygt 1 000 mil från industrialismens vagga.

Publicerad

Det var i England den började, industrialismen som i dag har resulterat i den klimatförändring som alltmer påverkar oss människor. Och redan från allra första början, i slutet av 1700-talet, alstrades utsläpp som syns än i dag. Även i Himalayas glaciärer, 1 000 mil bort.

Den slutsatsen drar en grupp forskare efter att ha analyserat en isborrkärna från Dasuopuglaciären, 7 200 meter över havet på världens 14:e högsta berg: Shisha Pangma i Himalaya.

Isborrkärnan tros ha bildats mellan åren 1499 och 1992, och med start på den nivå som motsvarar 1780-talet hittade forskarna förhöjda halter av giftiga tungmetaller såsom kadmium, krom, nickel och zink. Det vill säga typiska restprodukter från kolförbränning.

Föroreningar spreds med vindar

”Den industriella revolutionen var en revolution i energianvändning. Kolförbränningen orsakade utsläpp som vi tror har förts med vindarna, ända upp till Himalaya”, säger en av forskarna bakom studien, Paolo Gabrielli vid Ohio State University, i ett pressmeddelande.

För det var precis då, i slutet av 1700-talet eller något före, som industrialiseringen tog fart. Den engelska textilindustrin var först ut, där maskinella hjälpmedel började användas redan på 1760-talet. Strax därefter industrialiserades även andra sektorer, en omvandling som i England pågick en bit in på 1830-talet.

Partiklar från anlagda bränder

Att partiklarna syns i ostlig riktning från utsläppskällorna är inte så konstigt, skriver forskarna i Proceedings of the National Academy of Sciences, där forskningen publiceras. Det beror på att de dominerande vindarna går från väster till öster. En del av metallpartiklarna, främst zink, kan också ha sitt ursprung från de storskaliga skogsbränder som anlades på 1800-talet och in på 1900-talet.

”I samband med den industriella revolutionen ökade befolkningen kraftigt och expanderade. Åkermark var eftertraktad och att bränna skog var ett sätt att få nya fält”, säger Paolo Gabrielli.

På så sätt nådde människans föroreningar alltså världens högsta bergskedja långt innan vi själva tog oss dit. Mount Everest bestegs först 1953 och Shisha Pangma inte förrän 1964.

Fakta / Glaciärer

En glaciär, eller med ett äldre svenskt ord jökel, är en ismassa som rör sig genom inverkan av sin egen tyngd. Glaciärer bildas då snö anhopas och omvandlas till is. När tjockleken överstiger omkring 30 meter uppstår spänningar som är så stora att en glidrörelse utlöses.

Omkring tio procent av jordens landareal täcks av glaciärer. De flesta finns i Antarktis och på Grönland, men även Himalaya har stora glaciärer.

I Sverige finns runt 300 glaciärer, de flesta små. Den största är Stuorrajekna i Lappland, med en yta på 12,5 kvadratkilometer.

Källa: NE