Energi

Förnybar energi snart billigare än naturgas

Vindkraftverken i testparken är stora, med en maxeffekt om 8,4 respektive 8,8 MW. Foto: Vattenfall
Vindkraftverken i testparken är stora, med en maxeffekt om 8,4 respektive 8,8 MW. Foto: Vattenfall

Förnybara energikällor är snart mest kostnadseffektiva för att producera el. Vindkraften blir billigare än naturgas i Europa i år, spår tidskriften EI New Energy.

Publicerad

Gasen är fortfarande kung, men de förnybara energislagen knappar in. Det konstaterar Energy Intelligences tidskrift EI New Energy i sin analys av energikostnader fram till 2050.

Med nuvarande gaspriser är gasturbiner i kombianläggningar, så kallade CCGT, fortfarande billigast för att generera el i stora delar av världen.

Men landbaserad vindkraft börjar bli billigare än gas i Europa. För första gången kommer vindkraften i år att slå kombinerade gasturbiner här, enligt EI New Energy.

Kolet har redan fått stryk i kostnadstävlingen av landbaserad vindkraft i Europa och USA.

Pris på koldioxidutsläpp inte nödvändigt för omställningen

I USA är gasen billigare än någon annan stans. Men till och med där är landbaserad vindkraft och solceller redan billigare än gas under goda vind- och solförhållanden.

Även vindkraft till havs sjunker snabbt i pris. Om två år spår EI New Energy att havsbaserad vindkraft kommer att kunna konkurrera i kostnadseffektivitet med kombinerade gasturbinanläggningar i Europa.

Koncentrerad solkraft vinner också mark och förutspås bli lika kostnadseffektivt som kol och gas under 2030- och 2040-talen.

Ett pris på koldioxidutsläpp skulle snabba på utvecklingen så att förnybara energislag fortare når kostnadsparitet med fossila energikällor. Men en sådan prissättning är enligt EI New Energy inte nödvändigt för att omställningen ska äga rum.

Rapportens beräkningar bygger på nuvarande och prognosticerade livstidskostnader, så kallade LCOE (levelized cost of energy) som inkluderar kapital, drift, bränsle och koldioxidkostnader.

Kombianläggningar för högre verkningsgrad

CCGT står för Combined Cycle Gas Turbines. Sådana anläggningar drivs av förbränning av naturgas, som i sin tur driver en turbin kopplad till en generator. Genom att avloppsvärmen tas tillvara i en kondensångturbin i kombinerade cykler når man en högre verkningsgrad på anläggningen.