Fordon

Satsa på det här, Olofsson

Centerledaren och näringslivsministern Maud Olofsson har en viktig roll nu när statens krispaket ska fördelas. Foto: Lars-Anders Karlberg Foto: Lars-Anders Karlberg
Centerledaren och näringslivsministern Maud Olofsson har en viktig roll nu när statens krispaket ska fördelas. Foto: Lars-Anders Karlberg Foto: Lars-Anders Karlberg
Grafik: Jonas Askergren
Grafik: Jonas Askergren
Område 1-3
Område 1-3
Område 4-6
Område 4-6

Ny Tekniks uppmaning till Maud Olofsson: Smeta inte ut de nya extramiljarderna! Lägg dem i stället på ett fåtal utvecklingsprojekt, där effekten för att öka konkurrenskraften är som störst. Ny Teknik har valt ut sex områden.

Publicerad

Näringsminister Maud Olofsson har upprepade gånger sagt sig vara villig att satsa mer pengar på forskning och utveckling inom fordonsområdet.

Hur mycket extrapengar det handlar om är inte klart, men det spekuleras om en storleksordning på ytterligare 200-300 miljoner kronor om året.

Regeringen har redan ökat anslagen till fordonsforskningsprogrammet.

I augusti blev det klart att de ökar med 100 miljoner kronor per år, till 450 miljoner kronor per år från och med 2009.

Ny Teknik har talat med ett 30-tal experter, och därefter valt ut några områden, där Mauds Olofsson extramiljarder gör mest nytta för att stärka den svenska konkurrenskraften.

Vi har valt ut fyra väl avgränsade teknikområden, en testanläggning samt stöd för att snabbare få ut ny teknik till marknaden.

De nya pengarna skulle kunna fördelas via Vinnova, Energimyndigheten och Vägverket, som i dag delar ut anslagen till fordonsforskningsprogrammet.

Men det finns också tankar om att etablera ett nytt bolag för forskning och utveckling, där staten lägger alla sina utvecklingsanslag och går in som huvudägare med ett antal fordonsbolag som delägare.

En tredje variant som diskuteras är att bilda flera samägda utvecklingsbolag runt ett antal specifika projekt.

- Det är de förslag som diskuteras. Men vi har inte satt ner foten ännu. Det är viktigt att inte regeringen agerar för tidigt, eftersom vi inte vill påverka händelseutvecklingen, säger Hans G Pettersson, kansliråd på näringsdepartementet.

Här är dagens stora forskningsprojekt

Totalt satsar fordonsindustrin cirka 15 miljarder kronor om året på FoU. Nu klarnar konturerna kring statens nya forskningsstöd.

Så här fungerar det nu:

Sex program med lika många avtal. Staten har skjutit till 370 miljoner kronor om året och industrin lika mycket:

* Fordonsforskningsprogrammet.

* Gröna bil-programmet.

* Intelligenta säkerhetssystem.

* Emissionsforskningsprogrammet.

* Kommunikationsprogrammet.

* Mera-programmet.

...och så här blir det tydligare nästa år:

Fem program, ett avtal. Staten skjuter till 450 miljoner kronor om året och industrin ska satsa lika mycket.

* Energi och miljö - till exempel utveckling av elektriska drivlinor. Energimyndigheten är programansvarig.

* Fordons- och trafiksäkerhet - hur man ska bygga säkrare bilar, med aktiva säkerhetssystem. Vägverket ansvarigt.

* Transporteffektivitet - hur man i framtiden ska bli bättre på att organisera transporter av människor och varor. Vinnova ansvarigt.

* Fordonsutveckling - efterföljaren till ICT, fordons-it, telematik och fordonselektronik. Vinnova ansvarigt.

* Produktions- och materialteknik - efterföljaren till Mera, utveckling av ny produktionsteknik och nya material. Vinnova håller i programmet.