Opinion

”Fordonsföretag måste ge mjukvaruingenjörer högre status”

Foto: Unsplash
Foto: Unsplash
Volvos första ellastbilar, 2019. Foto: Tommy Holl/TT
Volvos första ellastbilar, 2019. Foto: Tommy Holl/TT

DEBATT. Varför har Tesla lyckats? Jo, delvis för att de fullt ut har förstått att ett fordon är en rullande dator. Ska ett framtida fordonsföretag vara i framkant behövs de allra vassaste mjukvaruingenjörerna, skriver civilingenjören Jonas Hellgren.

I en Ny Teknik-intervju 17 november hävdar AB Volvos teknikdirektör bland annat att i en snar framtid kommer mjukvara bli ännu viktigare.

Jag är övertygad om att han har helt rätt. Fordonsföretag går från en starkt mekanisk inriktning till en mer datoriserad. Intelligensen hos mjukvaran är, och kommer ännu mer att bli, en viktig differentiator. 

För att lyckas i denna transformering krävs dock relevant kompetens hos ingenjörer. Ska ett framtida fordonsföretag vara i framkant, kommer det behöva de allra vassaste mjukvaruingenjörerna. Som jag ser det, och många med mig, har inte reglering, mjukvara och mjukvaruingenjörer den respekt och prestige som erfordras.

Det är till exempel ”finare” och att vara projektledare än en duktig mjukvaruexpert. Med mjukvaruexpert menar jag både den typen av ingenjör som tänker ut det mer matematiska och konceptuella, det vill säga algoritmer.

En annan variant av mjukvaruingenjör är de som realiseras algoritmer i produktionskod. Ett fåtal ingenjörer klarar både algoritmer och produktionskod, det är olika kompetenser som ibland felaktigt blandas ihop. 

Lärare i Finland har hög lön och status. Därför är finsk skola i världsklass. Skall våra fordonsföretag fortsätta ha världsklass måste mjukvaruingenjörernas företagsintinterna status behovsanpassas. 

Chefer, speciellt de som inte har god mjukvarukunskap, behöver tänka om. De behöver prioritera dem med de kompetenser som är kritiska, nu och ännu mer om några få år.

Varför har Tesla lyckats? Jo, delvis för att de fullt ut har förstått att ett fordon är en rullande dator. En dator som realiserar smart reglering kan pressa fram maximalt från given hårdvara.

Jonas Hellgren, civilingenjör maskin/data teknik, teknisk doktor reglerteknik/elektrifierade drivlinor, utvecklingsingenjör autonoma fordon