Fordon

Ygeman sätter press på laddbolag att införa gemensamt betalsystem

Anders Ygeman (S), energi- och digitaliseringsminister Foto: Stina Stjernkvist/TT
Anders Ygeman (S), energi- och digitaliseringsminister Foto: Stina Stjernkvist/TT
Laddstation för elbilar. F Foto: Daniel Lynch/Eyevine/TT
Laddstation för elbilar. F Foto: Daniel Lynch/Eyevine/TT

Det måste bli enklare att betala för elbilsladdning, menar energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman som nu bjuder nu in till samtal – i hopp om att slippa ta till hårdare tag.

Publicerad

Många ägare av elbilar och laddhybrider har upptäckt att det kan krävas flera olika abonnemang, nyckelkort och appar för att ta del av den publika laddinfrastrukturen. Laddnätverken har i hög grad byggts upp av bolag som var och en har olika betalningslösning, vilket väckt frustration hos en del användare.

Anders Ygeman (S), energi- och digitaliseringsminister, har nu bjudit in ett antal aktörer till samtal om hur det kan bli enklare att betala för publik elbilsladdning. Bland de inbjudna finns bland andra Bil Sweden, Trafikverket, Eon och Vattenfall. Samtalet kommer att äga rum i slutet av augusti.

– Det här riskerar att bli ett accelererande problem i takt med att fler köper laddbara bilar. Även om huvuddelen av laddningen sker i hemmet är det viktigt att det är enkelt och praktiskt de gånger man behöver ladda längs vägen, säger Anders Ygeman till Ny Teknik.

Vad hoppas du ska bli resultaten av samtalet ?

– Att det kommer att finnas ett eller flera enhetliga betalsystem som funkar på alla publika laddstationer i Sverige, säger han.

Hans känsla efter att ha pratat med laddaktörer individuellt är att de också ser problemet.

– Alla aktörer har något att vinna på detta. Jag hoppas de ser till att det ska vara smidigt för alla snarare än den egna uppbyggd kundkretsen eller gjorda investeringar i tekniska betallösningar, säger han.

Anders Ygeman har inga problem med att laddaktörer vill ha egna betalmetoder – så länge de även tillhandahåller ett eller flera gemensamma system.

Kan det bli aktuellt för staten att ta en aktiv roll i att så sker?

– Det är klart att det kan. Men förstahandsvalet är att vi kommer överens. Om det visar sig svårt, eller om det finns en enskild aktör som blockerar, har staten andra maktmedel att ta till. Vi delfinansierar i princip alla publika laddstationer genom Klimatklivet och kan förstås ändra reglerna så att ett gemensamt betalsystem blir ett krav. Som ett tredje alternativ kan man även tänka sig lagstiftning. Men min förhoppning är att komma överens med branschen, säger Anders Ygeman.

Inbjudna aktörer:

I maj fanns 2 225 publika laddstationer i Sverige med 10 367 laddpunkter varav 1 468 har snabbladdning, det vill säga minst 50 kW likström.

Totalt finns knappt 120 000 laddbara bilar i landet, som därmed utgör 2 procent av personbilsflottan.

Källa: Elbilsstatistik.se

Bil Sweden, Gröna bilister, Power Circle, 2030-sekretariatet, Eon, Ellevio, Vattenfall, Energimyndigheten, Trafikverket, SIS