Volvo om nya utredningen: Bra att Sverige tar täten

2018-03-09 06:00  

Flera av de svenska fordonstillverkarna är nöjda med utredningen kring självkörande fordon i Sverige. "Det är en bra utredning som är gediget gjord", säger Peter Kronberg på Volvo.

I onsdags lämnade regeringens särskilde utredare Jonas Bjelfvenstam över utredningen om självkörande fordon på väg till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S). Utredningen föreslår bland annat att ägaren – inte föraren – ska vara ansvarig ifall ett självkörande fordon inte följer trafikreglerna och till exempel orsakar en olycka.

Branschens reaktion på utredningen är överlag positiv, om än i flera fall försiktig eftersom utredningen spänner över cirka 1 300 sidor och tar sin tid att läsa igenom.

- Det är en bra utredning som är gediget gjord, där Sverige nu tar viktiga steg för att skapa förutsättningar för utveckling av högautonoma lösningar, vilket är positivt. Lastbilar har många egenskaper där automation kan skapa hög affärsnytta, säger Peter Kronberg, trafiksäkerhetsdirektör på lastbilstillverkaren Volvo.

- Vi har inte hunnit lusläsa hela rapporten, men i stort sett verkar den motsvara det förväntade, säger Anna Haupt, chef produktinnovation på Nevs i Trollhättan.

- Förslaget täcker in flertalet områden som vi anser vara viktiga, bland annat ett tydligare definierat ansvar samt hänsyn till hur många självkörande bilar kommer att användas i framtiden till exempel i mobilitetstjänster, säger Kristoffer Syversen, chef för elektronik och programvara på elbilsutmanaren Uniti.

Volvo cars väljer att ge en generell kommentar: "I stort stödjer Volvo Cars förslagen i utredningen vad gäller datalagring, förarkrav, sanktionsavgifter, kameraövervakning med mera. Vi ser dock att några frågor kvarstår att reda ut, bland annat är de definitionen kring vad som är ett automatiserat fordon – detta för att kraven inte ska gälla för vanliga förarövervakade assistanssystem."

Ger de förändringar som föreslås den möjlighet för självkörande fordon i Sverige som ni önskar?

- Detta påskyndar utvecklingen av ny teknik, men bidrar även till att göra Sverige attraktivt för att behålla och attrahera spetskompetens inom området, säger Peter Kronberg på Volvo.

- Förslaget är ett bra steg på vägen mot visionen om helt självkörande bilar och möjliggör att på ett säkert vis testa ny teknik i takt med att den mognar, säger Kristoffer Syversen på Uniti.

Anna Haupt på Nevs vill läsa igenom utredningen noggrannare innan hon lämnar kommentar.

Saknar ni något bland de åtgärder som föreslås?

- För att ta nästa steg behövs internationellt arbete inom bland annat UNECE för att skapa förutsättningar för att kommersialisera det vi utvecklar. Här är vi gärna med och stöttar den svenska linjen, säger Peter Kronberg på Volvo

- Att stifta lagen i takt med att tekniken utvecklas är ett rimligt tillvägagångssätt, en från början lite öppnare implementering skulle dock kunnat medföra snabbare utveckling på lång sikt. För att lyckas så måste det finnas ett nära samarbete mellan teknikutvecklare, teknikbrukare och lagstiftare, säger Kristoffer Syversen på Uniti.

Anna Haupt på Nevs vill läsa igenom utredningen noggrannare innan hon lämnar kommentar.

Alla de tre företagsrepresentanterna är överens om att de föreslagna åtgärderna skulle placera Sverige i framkant när det gäller de legala förutsättningarna för en fortsatt utveckling av självkörande fordon.

- Det är bra att Sverige tar täten inom automatisering av fordon och här har utredningen gjort ett bra jobb och ansträngt sig för att få fram en lagstiftning som placerar Sverige i täten när det gäller teknikutveckling, säger Peter Kronberg på Volvo.

- Vi har haft en dialog med inblandade personer i utredningen under resans gång och därigenom fått en uppfattning om att Sverige har valt ett seriöst och ambitiöst förhållningssätt till utveckling av automatiserade fordon, där man med en ny lagstiftning avser att möjliggöra för ny teknologi snarare än att förhindra. Det tycker vi är mycket positivt, säger Anna Haupt på Nevs.

- Då mycket teknikutveckling inom området redan sker i Sverige så är lagstiftning som möjliggör enklare testning och användning av tekniken nästa naturliga steg. Sverige är i och med detta väl placerade internationellt för att utveckla, testa och bruka självkörande bilar inom några år, säger Kristoffer Syversen på Uniti.

Ny Teknik har även ställt frågor till Scania som inte har gett svar och till och utvecklaren av automatiserade körsystem Zenuity. Zenuity hänvisar till delägaren Volvo Cars svar.

 

Uppdaterad: Artikeln är uppdaterad med en kommentar från Volvo Cars.

Johan Kristensson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt