Fordon

Vill öka Sveriges produktion av biogas

Publik pumpstation för biogas vid Tekniska verken i Linköping. Foto: Stefan Jerrevång
Publik pumpstation för biogas vid Tekniska verken i Linköping. Foto: Stefan Jerrevång

Svensk produktion av biogas skulle kunna öka rejält, men då krävs att den inhemska produktionen stöttas, skriver Åsa Westlund, som utrett biogasmarknaden, på Dagens Nyheters debattsida.

Publicerad

Under onsdagen kommer utredningen att lämnas över till regeringen. Ett av förslagen är att Sverige ska besluta om ett produktionsmål för biogas på 10 terawattimmar (TWh) till 2030. Förra året producerades 1,3 TWh uppgraderad biogas, alltså sådan som kan användas som drivmedel.

För att nå produktionsmålet föreslår utredningen att man behåller dagens skatteundantag för biogas och kompletterar med bland annat en gödselgaspremie och en uppgraderingspremie. Utredaren vill även erbjuda lån och garantier till dem som vill producera förnybara gaser.