Vatten i diesel minskar utsläppen

2010-05-07 14:05  
Anna Lif

Om diesel blandas med tio procent vatten minskar utsläppen av partikar med upp till 90 procent. Det visar en ny doktorsavhandling från Chalmers.

- Att utsläppen av sotpartiklar minskade så mycket är överraskande. Det är mer än vad tidigare studier visat, säger Anna Lif.

I dag, fredag, la hon fram sin doktorsavhandling vid Chalmers om vatten-diesel emulsioner som fordonsbränsle.

Det är sedan tidigare väl känt att vattenblandad diesel minskar utsläppen av både partiklar och kväveoxider, NOx.

Oljebolaget Chevron lanserade till exempel 2002 en diesel-vatten emulsion i Kalifornien som gick under namnet ”Proformix”. Även franska Total har utvecklat ett sådant bränsle som kallades ”Aquazole”.

- Även i vissa fartygsdieslar suger man in vatten tillsammans med insugsluften, säger Anna Lif.

Vattnet sänker förbränningstemperaturen vilket minskar NOx-utsläppen. När det gäller partikelutsläppen så minskar de beroende på att de små, små vattendropparna bidrar till att ge en mer fullständig förbränning av bränslet.

Anna Lif jobbar på Akzo Nobel Surface Chemistry i Stenungsund och har genomfört sitt forskningsarbete som industridoktorand. Forskningen är inriktad mot att studera hur olika tillsatser av tensider och stabilisatorer kan hjälpa till att forma en stabil vattenemulsion i både vanlig diesel och biodiesel.

Hon har särkilt undersökt om vattendropparnas storlek har betydelse för minskningen av utsläppen.

- Det visade sig att vattendropparnas stolek inte hade lika stor betydelse som att få in vattnet i sig, säger Anna Lif.

100 liter av diesel-vatten bränslet har testats i en tung lastbilsmotor och en mindre mängd bränsle i en dieselmotor för personbilar. Försöken har genomförts på institutionen för tillämpad mekanik på Chalmers.

Resultaten visar att utsläppen av partiklar minskade med upp till 90 procent samtidigt som NOx-utsläppen minskade med åtta procent.

Dieselförbrukningen var i stort sett oförändrad under försöken.

- Det finns studier som visar att själva dieselförbrukningen minskar när bränslet blandats med vatten, men den stora vinsten är minskningen av emissionerna, säger Anna Lif.

- Om sotbildningen minskar klarar sig också partikelfiltren längre, tillägger hon.

Bränslet kan användas i befintliga motorer enligt Anna Lif.

- Så länge man har en emulsion ger det ingen negativ påverkan. Om den däremot skulle separera får man stora problem . Motorn kan i värsta fall skära.

Marie Alpman

Mer om: Kväveoxid Vatten

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt