Vårbudgeten: Mest pengar till järnväg

2015-04-15 13:06  
Järnvägen får mest pengar av klimatsatsningarna i regeringens vårbudget. Foto: TT

Järnvägen får mest pengar i bland klimatsatsningarna i regeringens vårbudget. Redan 2015 får Trafikverket 620 miljoner kronor mer.

Att tågtrafiken skulle få mer pengar var tidigare känt. Enligt statens egna beräkningar kostar de omfattande förseningarna samhället runt fem miljarder varje år.

Svensk järnväg har stora brister, konstaterar S- och MP-regeringen i vårens budgetproposition, som presenterades i dag.

Utöver 620 miljoner till järnvägsdrift och underhåll i år vill man också satsa 1,24 miljarder per år på att förbättra tågtrafiken under perioden 2016-2018.

Regeringen föreslår dessutom ett nytt lokalt klimatinvesteringsstöd för kommuner och regioner, som bland annat inkluderar bidrag till laddinfrastruktur för el-drivna fordon.

Under 2015 uppgår det lokala stödet till 125 miljoner kronor - och åren därefter höjs det med 600 milj kr per år fram till 2018. Sammanlagt beräknas det minska koldioxidutsläppen med 600 ton per år.

Klimatbidraget kan också utgå för exempelvis ökad kollektivtrafik, satsningar på cykling, utbyggnad av fjärrvärme, biogasanläggningar och annan miljöteknik.

Samtidigt minskar Energimyndighetens anslag i år med 87 milj kronor, varav 75 milj kronor skulle ha gått till just laddinfrastruktur.

En nyhet är dock att regeringen vill tillföra 150 miljoner kronor under 2016 för att fler hushåll ska kunna installera solceller.

Det är en ökning i jämförelse med Alliansens budget från 2013, då solcellsstödet var 210 miljoner under fyra år.

Regeringen satsar också 50 milj kr mer på marksanering per år från 2016.

Och 45 milj kr under perioden 2016-2018 föreslås att gå till Kemikalieinspektionens arbete med att minska gifterna i vardagen och för att ta fram en handlingsplan för att minska fluorkemikalier från brandskum i kommunala grundvattentäkter.

Därutöver vill regeringen ge milljöövervakningen 25 milj kr extra i år, och 50 milj kr mer per år under tiden 2016-2018. Främst ska pengarna inriktas på att kontrollera gifter i hav och vattedrag.

Dessutom föreslås nya satsningar för att skydda värdefull natur. redan i år vill man utöka satsningarna med 250 milj kr, och åren därefter och fram till 2018 med 600 milj kr per år.

Mer om: Järnväg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt