Trafikutskottet: Utred tågkaoset!

2012-12-05 10:10  

Trafikutskottet vill att regeringen utreder vad det kritiserade tågkaoset vintertid beror på. Samtidigt stoppas regeringsförslaget om höjda banavgifter.

Efter de senaste årens kritiserade årliga vinterkaos med stora förseningar och uteblivna tåg i järnvägstrafiken vill Riksdagens trafikutskott att den statliga järnvägsorganisationen utreds på nytt. Man vill särskilt granska den nuvarande uppdelningen i olika ansvar som ligger på olika myndigheter och i vilken grad SJ och banverksamheten ska vara konkurensutsatta.

Politikeri utskottet från höger till vänster enades gemensamt igår tisdagen om att be regeringen att grundligt belysa bristerna i järnvägsystemets nuvarande organisation.

Utredaren ska lämna förslag kring hur järnvägssystemet bör organiseras för att möta framtidens krav. Och politikerna vill också att utvärderingen snabbt kommer igång.

Regeringen led flera nederlag när utskottet i går behandlade den föreslagna ekonomiska ramen för transportpolitiken under åren 2014-2025. Totalt omfattar ramen 522 miljarder kronor.

Även i frågan om att höja banavgifterna för tågoperatörerna fick regeringen backa. Enligt regeringen syftar åtgärden till att finansiera järnvägsunderhåll och förbättra den svenska tåginfrastrukturen, som anses grovt eftersatt.

Men enligt s, v och mp samt sverigedemokraterna riskerar höjda banavgifter att slå ut tågtrafiken i den hårda konkurrens som gäller med bil- och lastbilstrafiken.

I stället anser man att så länge som tågtrafiken inte uppfyller "rimliga krav på punktlighet och robusthet" bör underhållet finansieras via anslag.

Trafikutskottets ordförande Anders Ygeman varnade i går för att stora delar av godstrafiken slås ut och fler transporter hamnar på lastbilar, om banavgifterna höjs och tågavgifterna blir dyrare, vilket majoriteten i utskottet menar är dåligt för klimatet och miljön.

Moderaterna, folkpartiet, centerpartiet och kristdemokraterna reserverar sig mot majoritetens förslag. De hänvisar bland annat till att riksdagen tidigare ställt sig bakom regeringens planer på att successivt höja banavgifterna. Partierna menar också att de ökade intäkterna behövs som tillskott för att höja kvaliteten på järnvägsinfrastrukturen.

Regeringen fick dessutom kritik när det gäller sin medfinansieringpolitik. Riksrevisionen har i en granskning sagt att transportprojekt som medfinansierats av företag och kommuner getts förtur framför andra transportprojekt som ansetts mer lönsamma för samhället i stort.

Enligt s, v, mp och sd är detta oacceptabelt. Man anser att riksdagen ska ge regeringen i uppdrag att utreda klarare principer för medfinansieringspolitiken.

Oppositionen samt sd vill också prioritera infrastruktursatsningar som gynnar gruvnäringen. Utöver den aviserade upprustningen av vägen mellan Pajala och Svappavaara vill man att regeringen snabbutreder en tågförbindelse mellan Kaunisvaara och Svappavaara.

Riksdagen som helhet röstar om transportfrågorna den 18 december.

Mer om: Tåg Järnväg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt