Tolgfors vill göra Gripen grön

2009-10-21 12:46  

Försvarsminister Sten Tolgfors vill testa KTH-forskaren Angelica Hulls gröna jetbränsle i Jas Gripens nya motor GE 414. Ett samarbete med det amerikanska flygvapnet diskuteras.

Försvarsdepartementet har bett Försvarets materielverk FMV att ta fram en plan för hur Sverige och USA ska kunna samarbeta om att köra militära flygmotorer på grönt jetbränsle från det svenska utvecklingsföretaget Swedish Biofuels.

Angelica Hull äger Swedish Biofuels tillsammans med sin far, den ryska raketbränsleexperten och professorn Igor Golubkov.

I dag finansieras Angelica Hulls forskning av det amerikanska försvarsdepartementets forskningsorganisation Darpa.

Uppfyller militära kraven
Hon har fått 5 miljoner dollar för att ta fram en biobaserat jetbränsle som uppfyller kraven för det militära flygbränslet JP-8.

Avtalet blev möjligt tack vare förra USA-ambassadören Michael Wood, som hjälpte svenska gröna företag att marknadsföra sig i USA.

I våras rapporterade Darpa att laboratorieproven lyckats och att man tillverkat 100 liter ”SB JP-8” av ett slags finkelolja från etanolproduktion.

Inga modifieringar av motorn krävs
Det svenska försvaret vill nu samarbeta med det amerikanska försvaret om nästa steg – att certifiera bränslet för användning i militära flygmotorer.

Det krävs då att Swedish Biofuels kan tillverka så mycket som 60 000 liter av SB JP-8 för att kunna genomföra experimenten med den nya, starkare Gripenmotorn GE 414 från General Electric.

Förutsättningen för att projektet ska kunna ros i hamn är att man får med sig det amerikanska flygvapnet på 50/50-basis.

- US Air Force tycker att det är en bra idé. Huvudtanken är att det ska gå att flyga på biobränslen och traditionella bränslen utan några modifieringar i flygmotorer, säger Rickard Nordenberg, strategisk rådgivare på FMV

Civilflyget den slutliga marknaden
Han tror att ett avtal kan vara i hamn inom ett år från nu och att Gripen kan provas på biojet inom två-tre år. Det innebär att Sverige och USA går i täten och visar att det går att använda miljövänliga bränslen inom försvarsområdet.

- Våra erfarenheter kan sedan föras över till civilflyget. Där ligger den stora vinsten med förnyelsebart jetbränsle, säger Rickard Nordenberg.

Kostnaderna beräknas till 4-5 miljoner dollar för själva projektfasen. Till det kommer kostnaden för att tillverka 60 000 liter Bio Jet och kostnaden för att få tillgång till en motor och ett Gripenplan.

Bakgrundsartikel om Swedish Biofuels

Det var förre USA-ambassadörenMichael Woodsom ”hittade” den ryskfödda kemiforskarenAngelica Hulloch hennes företag Swedish Biofuels.

Under sina knappt tre år som ambassadör i Stockholm dammsög Michael Wood Sverige på svenska energi- och miljöteknikföretag och matchade dem mot både privat amerikanskt riskkapital och de stora forskningsfonder som ligger hos det amerikanska energidepartementet och det amerikanska försvarsdepartementet.

Woods bästa matchning
Angelica Hull och Swedish Biofuels blev en av Michael Woods bästa matchningar.

Han fick det amerikanska försvarsdepartementets forskningsorganisationDarpa att finansiera Angelica Hulls forskning om biologiskt, förnyelsebart flygbränsle från jordbrukets och skogsbrukets restprodukter.

Angelica Hull har fått ett fyraårigt forskningsstipendium på 5 miljoner dollar, motsvarande 35 miljoner kronor, och har visat lyckade resultat.

Darpa har testat hennesBio Jeti sina laboratorier och konstaterat att det uppfyller, och till och med överträffar, kvalitetskraven och specifikationerna för det militära flygbränslet JP-8.

I Darpas dokument heter hennes bränsleSB JP-8,alltså Swedish Biofuel JP-8.

Fick nobben av Energimyndigheten
Nu vill hon bygga en fullskalig demonstrationsanläggning i Sverige för 800 miljoner kronor.

- En ny fabrik i Sverige skulle kunna tillverka 50 000 ton biobaserad flygfotogen årligen, säger hon till Affärsvärlden.

Hon sökte bidrag från Energimyndigheten i våras men fick nobben med följande motivering:

"Ansökan avser ett ambitiöst projekt med intressant mål som emellertid saknar bakgrundstudier, marknadsanalyser och verifieringar av presenterad teknik. Patentsituationen är oklar. Konsortiet beskrivs inte tydligt och nuvarande organisation bedöms ej redo att hantera ett så storskaligt projekt som det föreslagna."

Perstorp kan bli räddningen
- Just nu är jag väldigt besviken, men vi ska försöka få igång en produktion ändå med hjälp av något svenskt kemiföretag, säger hon.

Närmast till hands för ett samarbete ligger det skånska kemiföretaget Perstorp som har de tekniska förutsättningarna för att tillverka hennes Bio Jet, men hon vill inte avslöja vilka företag som hon förhandlar med.

Kemidoktor från Karlstad
Angelica Hull är doktor i kemi från Karlstad universitet och forskare på KTH i Stockholm.

Hon startade Swedish Biofuels tillsammans med sin far, raketbränsleexperten och professorn Igor Golubkov, för nio år sedan.

Swedish Biofuels har redan drygt 40 beviljade patent på sin biobränsleteknik.

Lars Anders Karlberg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt