Svensk jurist avvecklar Saab

2010-01-12 14:01  
Peter Törngren, partner i juristfirman Törngren Magnell KB, utsett till medlikvidator för Saab Automobile.

Statliga Bolagsverket har i dag utsett svensken Peter Törngren och britten Stephen Taylor till likvidatorer av Saab Automobile. De tar nu omedelbart över ledningen från Saabchefen Jan Åke Jonsson.

Bolagsverket har gjort bedömningen att avvecklingen av Saab är en så stor affär att det inte räcker med en enda likvidator utan har krävt att Saab ägare GM utser två stycken.

Därför har svensken Peter Törngren gått in som medlikvidator till Stephen Taylor, som var GM:s förstaval.

Den brittiske affärsjuristen Stephen Taylor på den internationella juristfirman Alix Partners var förra året involverad i rekonstruktionen av Saab Automobile på uppdrag av ägaren General Motors.

Nu får han ett nytt uppdrag att leda nedmonteringen av Saab.

Efter att GM i slutet av förra veckan meddelade att man valt Alix Partners och Stephen Taylor att hantera avvecklingen av Saab fick Bolagsverket in synpunkter på valet av likvidatorer - både när det gäller Stephen Taylors kompetens och eventuella jäv på grund av den tidigare medverkan i Saabs företagsrekonstruktion.

Bolagsverket begärde då in kompletterande uppgifter från GM, bland annat om hur likvidatorn planerat avvecklingen av Saab.

Samtidigt menade Bolagsverket att med hänsyn till likvidationens omfattning och att det rör sig om ett större svenskt aktiebolag bör en medlikvidator utses.

GM föreslog då den svenske affärsjuristen Peter Törngren på juristfirman Törngren Magnell KB och det förslaget godtog Bolagsverket.

Till likvidatorssuppleant har GM föreslagit juristen Stefano Aversa från Alix Partners och det valet har Bolagsverket också godtagit.

Likvidation

Bolagsstämman fattar beslut om frivillig likvidation och anmäler beslutet till Bolagsverket, som utser likvidator. Bolaget kan lämna förslag på lämplig likvidator till Bolagsverket.

Likvidation är upplösning av ett bolag genom att tillgångarna förvandlas till pengar i den mån det behövs, skulderna betalas och eventuellt överskott fördelas.

När bolaget gått i likvidation företräds bolaget av styrelsen och verkställande direktören (VD) till dess att en eller flera likvidatorer har utsetts. Därefter företräds bolaget av likvidatorn som alltså ersätter styrelsen och VD.

Likvidatorn ska genomföra likvidationen, dvs. avveckla bolaget, till dess att det är upplöst. Det är i de flesta fall Bolagsverket som beslutar vem som blir likvidator i ett aktiebolag.

Källa: Bolagsverket

Peter Törngren

Har närmare 20 års praktisk erfarenhet av affärsjuridiskt arbete med inriktning mot företagsförvärv, omstruktureringar, samarbeten och kommersiella avtalsfrågor. Han har genom åren engagerats som juridisk rådgivare i en ansenlig mängd transaktioner inom de flesta branscher, alltifrån mindre företagsöverlåtelser till utförsäljningar av statliga företag och gränsöverskridande transaktioner. Peter är dessutom en uppskattad föreläsare som förmedlar sina erfarenheter till praktiskt verksamma jurister och andra.

Källa: Törngren Magnell KB

Lars Anders Karlberg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt