Skåne först med Volvos flytande biogas

2009-12-07 13:56  

En av Sveriges största biogasproducenter, NSR i Helsingborg, blir först i världen att tillverka flytande biogas med den patenterade teknik som utvecklats inom Volvobolaget Terracastus Technologies.

Flytande biogas är det hetaste heta på miljöbränsleområdet. Men få har hittills lyckats få biogasen så ren att den kan komprimeras och kylas till flytande biogas.

Volvos teknik- och riskkapitalbolag Volvo Technology Transfer hittade för flera år sedan en amerikansk teknik där koldioxiden som finns i rågasen används för att ta bort föroreningarna i gasen och att göra gasen flytande.

- Poängen med flytande biogas, LBG, är att den har tre gånger så hög energitäthet som vanlig komprimerad biogas CBG. Det gör transporterna från biogasanläggningen ut till gasmackarna blir effektivare, säger Tobias Elmquist på VTT till Ny Teknik.

VTT har nu tagit tekniken vidare till kommersiell lansering genom dotterbolaget Terracastus Technologies.

Den första kunden är Nordvästra Skånes Renhållningsbolag NSR som ska rena och uppgradera sin deponi- och biogasproduktion med Terrcastus teknik till flytande biogas. Samtidigt ökar man kapaciteten med 50 procent till 150 GWh per år.

- Vi kommer att gå in som delägare i projektet, dels för att hjälpa till med finansieringen, dels för att det kommer att bli en bra affär för oss, säger Tobias Elmquist.

NSR har i dag en stor produktion av rå metangas, så kallad deponigas, som används som bränsle för el- och fjärrvärmeproduktion.

En del av denna deponigas renas redan nu och uppgraderas så att den kan användas som biogas för fordon.

Nu vill NSR rena och uppgradera all sin gas till fordonsgas med hjälp av Terracastustekniken, som också gör gasen flytande.

Terracustus teknik har testats och veriferats vid en provanläggning i Burlington County i New Jersey i USA där två sopbilar från Volvos amerikanska dotterbolag Mack Trucks körts på flytande biogas i mer än ett års tid.

Den anläggning som nu ska byggas i Helsingborg blir världens största produktionsanläggning för flytande biogas med en produktion motsvarande 15 miljoner liter diesel per år. Det innebär att biogasen från NSR minskar utsläppen av fossilt koldioxid med 40 000 ton per år jämför med vanlig diesel.

Lastbilar kan köras direkt på flytande biogas eftersom de kör slut på en tankning innan gasen hunnit bli så varm att den expanderar. Lastbilens tank fungerar som en termos som håller gasen kall tillräckligt länge.

Men för vanliga personbilar, som inte kör slut på en tank under dagen, måste den flytande gasen växlas över till komprimerad biogas innan bilarna tankas.

Se VTT:s egen presentation av Terracastus-tekniken här.

Så funkar det

Den råa metangasen sugs ur deponin och rötkammaren med hjälp av vacuumpumpar. Den innehåller då utöver metan också koldioxid, vatten och föroreningar.

Första steget i Terracastus uppgradering är att komprimera och avlägsna vattnet ur rågasen. Efter det steget får man en torr men smutsig trycksatt gas.

Genom att strömma denna gas genom en tvättkolonn med kylning fälls koldioxiden ut i flytande fas.

Koldioxiden finns redan i rågasen och behöver alltså inte tillsättas. Flytande koldioxid är mycket effektivt som tvättmedia och tar med sig föroreningarna nedåt i kolonnen.

I botten på kolonnen separeras smutsig CO2 och föroreningarna ut och dessa oxideras sedan i en sk RTO (regenerative thermal oxidizer).

Till sist separeras de sista resterna, koldioxid och eventuellt kväve ut med membranteknik och molekylsikt. Slutligen kyls gasen ytterligare tills den blir flytande för lagring, transport eller användning.

Processen är kall hela vägen igenom, och slut temperaturen är ca -160 grader.

Det unika och patenterade med Terracastus teknik är att man använder den koldioxid som finns i rågasen för att rena den till nivåer där den går att använda som fordonsbränsle.

Lars Anders Karlberg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt