Fordon

Simpla satelliten avslöjade Antarktis former under isen

Foto: Kiel University/BAS
Foto: Kiel University/BAS
Foto: WP-NFCC #4
Foto: WP-NFCC #4

Forskare säger att de har upptäckt en samling dolda kontinenter under isen. Det var data från en gammal satellit som avslöjade formen på Antarktis landmassa.

Publicerad

Mer än 98 procent av Antarktis yta är täckt av is, motsvarande 14 miljoner kvadratkilometer. Där under finns som på alla andra kontinenter sten och lera, men exakt hur landmassan ser ut och är sammansatt har varit något av ett mysterium – tills nu. Forskare vid Kiels universitet i Tyskland och Brittish Antarctic Survey säger att de har upptäckt en samling av dolda kontinenter under isen.

Deras undersökning grundar sig på data från den europeiska rymdorganisationens satellit GOCE. Gravity field and Ocean Circulation Explorer var en enkel satellit som kretsade 255 km från jordens yta under mer än fyra år, från mars 2009 till november 2013. Den har framförallt används för att mäta dragningskraften hos jordens gravitation.

De enkla instrumenten visade sig vara perfekta för att se igenom det massiva istäcket. Genom att mäta exakt var jordens gravitationskraft var som starkast och var den var som svagast, kunde forskare måla en klar bild av strukturen och sammansättningen under ytan.

– De här gravitationsbilderna revolutionerar vår förmåga att undersöka den kontinent på jorden som vi vet minst om, säger Fausto Ferraccioli, vetenskapsledare för geologi och geofysik vid BAS.

Tekniken avslöjar vad som ska hända med Antarktis

Östra Antarktis är ett lappverk av gamla kratoner av urberg, och yngre orogener – veckzoner med liknande struktur som Australien och Indien. Västra Antarktis har istället en tunnare mer homogen skorpa, mer lik södra Sydamerika. Den nya informationen hjälper forskare att bättre förstå om hur den antarktiska kontinenten bildades.

Ännu viktigare är att tekniken avslöjar vad som kommer hända med den i framtiden. Isen smälter ganska snabbt. Kunskap om kontinentens underliggande struktur kan berätta för oss hur det förloppet kommer se ut, och förhoppningsvis hur kontinenten ska återhämta sig. För om all is smälte så skulle det ge en höjning av havsytan med 58,3 meter.