Sex Jasplan till Thailand

2008-01-25 07:30  

Svenska regeringen har nu gett klartecken för Thailand att köpa sex stycken Jas Gripen-plan från det svenska flygvapnet samt radarövervakningssystemet Erieye. Hela affären går på 3,8 miljarder kronor.

"Regeringen har bemyndigat Försvarets materielverk att ingå avtal med flygvapnet i Thailand om överlåtelse av ett integrerat luftövervakningssystem avseende JAS 39 Gripen och radarövervakningssystemet Erieye", skriver försvarsminister Sten Tolgfors i ett pressmeddelande på fredagsmorgonen.

- Det är mycket positivt att Thailand väljer det svenska Gripen när landet nu ska förnya sitt luftövervakningssystem. Det gynnar Sverige och de svenska skattebetalarna. Gripensystemet är mycket kostnadseffektivt och jag kan med glädje konstatera ett ökande internationellt intresse för förvärv, säger Sten Tolgfors.

Avtalet omfattar sex stycken Gripen, radarövervakningssystemet Erieye och tillhörande datalänksystem. Ordersumman uppgår till omkring 3,8 miljarder kronor. Leverans är tänkt att ske i början av år 2011.

Villkoret för att avtalet kan träda ikraft är att Inspektionen för strategiska produkter, ISP, efter prövning utfärdar exportlicens.

Tas från flygvapnets Jas-flotta
Thailandplanen tas från det överskott av Jas Gripen-plan som det svenska försvaret har efter det att regeringen slutat att försvaret bara ska ha 100 plan operativa.

Försvaret har totalt köpt 204 plan från tillverkaren Saab, varav cirka 140 finns ute på de svenska flygflottiljerna.

Den första versionen A/B-versionen är specialanpassad för svensk gränsövervakning och går inte att använda till något annat.

Den modernare C/D-versionen är bättre lämpad för internationella övervakningsuppdrag och efter så kallad Natoanspassning har försvaret lyckats sälja eller hyra ut 28 plan till Ungern och Tjeckien - och nu också till Thailand.

Saab säljer bara nya plan
Att sälja befintliga plan från det svenska flygvapnet är försvarsmaktens problem.

Saabs bolag Gripen International däremot vill sälja nya plan, men den enda affären som Gripen International hittills har gjort - utöver beställningen från svenska försvaret - är 28 plan till Sydafrika.

Men nu kommer intresseförfrågningarna slag i slag - från Indien, Schweiz, Danmark och Norge. Saab uppskattar att det finns intresse för åtminstone 200 nytillverkade Jas Gripen.

Lars Anders Karlberg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt