Fordon

Scania bekräftar planen: 5 000 jobb ska bort

Scanias ägare Traton redovisar andra kvartalet. Foto: Jonas Ekströmer/TT
Scanias ägare Traton redovisar andra kvartalet. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Den Södertäljebaserade lastbilstillverkaren Scania håller fast vid planen att dra ned personalstyrkan globalt med 5 000 medarbetare.

Publicerad

Efter tvärstoppet under våren, med all tillverkning stoppad på grund av komponentbrist och störningar i leverantörs- och logistikkedjan, har Scania försiktigt återstartat produktionen på låga nivåer, enligt vd Henrik Henriksson.

"Den orderbok som ansamlats till följd av avbrottet, som orsakats av pandemin, har ännu inte hunnit betas av. Därför planeras nu för att kompensera det produktionsbortfallet genom att öka produktionstakten", skriver han i en kommentar.

Fortsatt osäkert läge

Men efterfrågeläget är fortsatt osäkert och beskedet som kom under andra kvartalet om att Scania ska dra ned på personalen med 5 000 medarbetare globalt gäller fortfarande, enligt Henriksson.

"Att bedöma de långsiktiga effekterna av krisen är svårt och det kommer att dröja innan efterfrågan når samma nivåer som före krisen. Mot bakgrund av detta och för att säkerställa ett fortsatt lönsamt Scania som kan bidra till att driva omställningen mot ett hållbart transportsystem pågår nu ett intensivt och omfattande arbete med att anpassa Scanias kostnadsstruktur mer långsiktigt", heter det vidare.

Scanias leveranser rasade till 12 253 bussar och lastbilar under andra kvartalet, en nedgång med 56 procent jämfört med motsvarande period i fjol. Orderingången dök samtidigt 38 procent till 13 602.

Resultatet före skatt blev en förlust på 458 miljoner kronor, mot vinsten på 4,9 miljarder ett år tidigare. Och omsättningen föll 38 procent till 25,4 miljarder.

På börsen var det tummen ned för Scania-ägaren Traton, som även äger tyska MAN, efter rapporten. Traton-aktien, som tappat drygt 30 procent sedan årsskiftet, backar cirka 2,5 procent på en för dagen positiv marknad.

"Den globala bussmarknaden har drabbats hårt av de restriktioner som coronavirusets spridning har resulterat i. Efterfrågeläget är särskilt svårbedömt för långfärds- och turistbussar", skriver Scania i delårsrapporten.

Ras för bussar

Affärsområdet Engines klarar sig betydligt bättre än lastbils- och bussverksamheten, med en snabb återhämtning med draghjälp från stark efterfrågan från fordonsindustrin.

"Orderingången för Engines steg med 27 procent under första halvåret 2020 och med 56 procent under det andra kvartalet, jämfört med motsvarande perioder föregående år", skriver Scania i rapporten.

Leveranserna av lastbilar i Europa rasade med 67 procent till 5 707 fordon under andra kvartalet. I Latinamerika var nedgången 48 procent till 2 394 fordon. Orderingången för lastbilar i Europa föll 33 procent till 8 229 lastbilar, medan det i Latinamerika blev ett ras på 63 procent till 1 351 lastbilar.

För bussar ser det ännu mörkare ut, med ett ras för orderingången på 90 procent till 233 bussar under andra kvartalet. I Latinamerika och Asien hamnade orderingången på minus, sedan det annullerats beställningar.

När det gäller kundfinansieringstjänster ser det också skakigt ut.

"Kostnader för avsättningar för osäkra fordringar steg under perioden och på grund av coronavirusets utbrott kvarstår risken för att ytterligare kunder ska behöva lägga om sina betalningar", skriver Scania.

Under första halvåret krympte storleken på Scanias kundfinansieringsportfölj till 97,3 miljarder kronor. Det är 6,4 miljarder lägre än vid årsskiftet.

Traton har redan skrotat sin prognos för 2020. Osäkerheten som råder i covid-19-pandemin, vad gäller efterfrågan och värdekedjor och risken för nya smittvågor, är för stor för att siffersätta vad som väntas.

Utesluter inte helårsförlust

I sina utsikter i rapporten för årets andra kvartal skriver koncernen att givet att det inte blir några nya smittvågor och nedstängningar så ser man framför sig en "gradvis återhämtning för vår affärsverksamhet under andra halvåret 2020".

Men trots det kommer försäljningen under helåret falla rejält, fortsätter Traton, och tillägger att det inte går att utesluta en rörelseförlust på koncernnivå 2020.

Rörelseförlusten för Tratons andra kvartal blev 382 miljoner euro, motsvarande cirka 3,9 miljarder kronor. Motsvarande period i fjol gjorde bolaget en vinst på 585 miljoner euro.

Omsättningen för koncernen rasade med 38 procent till 4 394 miljoner euro. Orderingången, mätt i antalet fordon, föll med 41 procent till 33 270 fordon.