Samåkning skulle kunna minska restiderna lika mycket som Förbifart Stockholm - enligt Uber

2015-09-03 07:06  

Väl fungerande samåkningstjänster ger lika stora besparingar av restider för Stockholmarna som Förbifart Stockholm. Det konstaterar en rapport, som skrivits på uppdrag av Uber.

I somras tillsatte regeringen en utredning av nya regler på taximarknaden med sikte på Uber och andra samåkningstjänster. Infrastrukturminister Anna Johansson sa sig vilja säkerställa att Sverige har en rättvis och välfungerande taxibransch.

Amerikanska företaget Uber har problem med taxibranschen och regleringsmyndigheterna i många europeiska länder.

- Många stater i USA har numera en reglering av marknaden, men i Europa har man inte kommit lika långt ännu. Vi omkullkastar en hel bransch, det skapar reaktioner, säger Jo Bertram, Ubers regionchef för Storbritannien och Norden.

För att ge sin syn på fördelarna med samåkningstjänster bad Uber konsultfirman Copenhagen Economics utreda vad en effektiv samåkningstjänst skulle innebära för Storstockholm. Liknande analyser har Uber redan låtit göra för andra städer i Europa. Det är alltså en tydlig strategi för att påverka tveksamma myndigheter.

- Vi är inte emot reglering. Vi vill bara att den ska vara teknikneutral, säger Jo Bertram, och menar att kravet på taxameter inte borde finnas i ett samhälle där invånarna har smarta mobiler.

Konsultfirman baserar sin analys på något man kallar "en väl fungerande samåkningstjänst i Storstockholm". Det definieras som en samåkningstjänst med krav på försäkring och säkerhet, men utan andra regleringar. Författarna antar också att samåkningstjänsten erbjuds via en gps-baserad app och att priset är 40 procent lägre än för en standardtaxi.

Förutsättningarna är alltså anpassade efter Ubers önskemål. Rapportens slutsats är att tjänsten skulle resultera i ungefär samma minskning av restiderna i Storstockholm som Förbifart Stockholm, en investering på närmare 30 miljarder kronor.

- Och det var väl den största överraskningen: att besparingarna med samåkningstjänsten är likvärdiga med stora infrastrukturprojekt som Förbifart Stockholm, säger Jo Bertram.

Att försöka påverka regleringarna i de städer där Uber är verksamma är en av bolagets största utmaningar just nu.

- Det är klart att en utmaning är att lagarna är så olika i de städer vi har verksamhet. En annan utmaning är att vi växer så snabbt.

Prova vår heldigitala tidning Digital Teknik – just nu 6 nummer för 149 kronor!

 

Mer om: Uber

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt