Fordon

Saab i miljardkontrakt på underhåll av Gripen

Saab får en order från Försvarets Materielverk (FMV) värd 1,9 miljarder kronor för fortsatt support och underhåll av Gripen C/D.

Publicerad

Leverans kommer att ske mellan juni 2017 och december 2019, enligt ett pressmeddelande.

I kontraktet ingår i huvudsak design och support, komponentunderhåll, logistikförsörjning samt anskaffning av viss materiel. Dessutom ingår även en rätt att avropa bland annat tekniskt systemstöd, flygplansunderhåll och tillhörande reservdelar samt åtgärdande av utgående materiel.

”Det här kontraktet säkerställer en effektiv drift och tillgänglighet av Gripen C/D under kommande år. Våra supportlösningar bidrar till Gripens låga livscykelkostnad och ger Försvarsmakten och övriga Gripenkunder goda förutsättningar att operera Gripen”, säger Torsten Öhman, tillförordnad affärsområdeschef för Support and Services inom Saab.