Så släcker räddningstjänsten brinnande elbilar

2018-07-04 11:00  
En Tesla Model S i brand i delstaten Washington, USA, 2013. Foto: Youtube

Räddningstjänsten har mycket att lära sig om släckning av bränder i litiumjonbatterier. Några särskilda metoder har ännu inte utvecklats.

Trots att statistik saknas verkar de experter Ny Teknik har varit i kontakt med överens om att antalet bränder i elbilar inte är fler än i bilar med förbränningsmotor.

Men elfordonen blir fler i rask takt, om än från en låg nivå. Det ställer nya krav på räddningstjänsten. Batterierna kan drabbas av det som kallas termisk rusning vilket kan leda till självantändning flera dagar efter den ursprungliga branden.

Brinnande elbilsbatterier - en ovanlig utmaning

Statens väg- och transportforskningsinstitut konstaterade i en rapport i fjol att brandmän har liten erfarenhet av olyckor med elfordon och att de lär sig reaktivt. Mer resurser behövs till utbildning och övning för att hänga med i den tekniska utvecklingen. Författarna påpekade också behovet av lätt tillgänglig information om vilken typ av fordon som är inblandad i olyckan.

”Forskningen ligger långt efter”

Fredrik Letzler är enhetschef på Storstockholms brandförsvars utbildningsenhet. Han håller med om att mycket forskning fortfarande behövs.

– Elbilsbatterier utgör en förhållandevis ny bransch. Forskningen ligger långt efter. Det känns som att vi bara är i början av utvecklingen, säger han.

I dag släcks bränder i elbilar på exakt samma sätt som bränder i andra typer av bilar, berättar han.

– Vi använder vatten. Antingen vanligt vatten eller med en tillsats så att det blir skum. Men i 99 procent av fallen används helt vanligt vatten, säger han.

Att vatten leder elektricitet är inget problem för räddningsarbetarna så länge de inte rör sig i omedelbar närhet. 5 kilovolt är ofarligt redan på en meters avstånd.

– Så länge du håller ett säkerhetsavstånd på ett par meter så minimerar du riskerna, säger Fredrik Letzler.

Vad händer om någon är fastklämd i bilen?

– Målet är alltid att få ut någon så fort som möjligt. Men varje händelse är unik och beror på hur bilen har krockat, om det brinner, hur akut det är och så vidare. Detta är något vi går igenom i våra utbildningar, säger han.

Han har inte kunskap om statistik kring bränder i elbilar men påpekar att det inte alls är säkert att batteriet fattar eld bara för att bilen gör det.

– Vet vi om att det är en elbil försöker vi alltid att bryta strömmen, framför allt om någon är fastklämd eller om vi är i närheten och jobbar.

Hur ska ni skaffa er den kunskap som du säger att ni är i behov av?

– Vi följer Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Totalförsvarets forskningsinstituts forskning, säger han och hänvisar till ett antal informationsblad som har publicerats.

Mycket av informationen finns samlad på MSB:s kunskapssammanställning Räddning e-fordon. Något samarbete med biltillverkarna finns dock inte i dagsläget, vilket enligt Fredrik Letzler hade varit önskvärt.

– Allt samarbete som kan driva forskningen framåt är välkommet för att vi ska blir mer effektiva och samtidigt minimera våra egna risker, säger han.

Garage under jord en utmaning

En utmaning han särskilt tar upp handlar inte direkt om elbilarna utan om garage under mark som nu förses med laddstationer.

– Då har du en mix av mycket ström plus ett flertal bilar med stora batterier. Det är en utmaning som kräver dialog med fastighetsägarna och entreprenören. Och där är vi inte riktigt ännu.

Släckningssystem och brandceller kan behövas för att minska effekterna av en brand i ett sådant utrymme, enligt Fredrik Letzler.

– Det gäller att få ut informationen till de som bygger. Att göra det i efterhand blir oftast svårare och dyrare än när man bygger nytt. Men så är det med teknik som går framåt. Det blir alltid lite att fundera på längs vägen, säger han.

Johan Kristensson

Mer om: Elbilar

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt