Så många bilar portas från miljözonerna

2018-03-29 06:00  
Klicka på grafiken för att förstora den. Foto: Jonas Askergren

70 procent av dagens personbilsflotta hade varit förbjudna i miljözon 2 om de strängare reglerna införts idag. Men i takt med att flottan byts ut sjunker andelen.

Regeringen presenterade nyligen sitt förslag kring miljözoner. Om lagen antas får kommuner möjlighet att införa två nya miljözoner, kallade miljözon 2 och miljözon 3, från år 2020.

Miljözon 2 innebär från 2020 att alla bilar som inte lever upp till utsläppskraven enligt euro 5 eller euro 6 förbjuds. År 2022 föreslås reglerna skärpas ytterligare, så att även dieselbilar euro 5 förbjuds.

Miljözon 3 föreslås börja gälla 2020 och innebär att endast el-, bränslecells- och gasbilar som uppfyller kraven enligt euro 6 tillåts.

Analysföretaget Vroom har räknat ut hur stor andel av den svenska personbilsflottan som hade blivit utestängd om de föreslagna kraven för de olika miljözonerna hade införts redan i dag.

Hela 70 procent hade portats från miljözon 2 om de strängare kraven som föreslås till 2022 hade införts i dag. 55 procent hade portats om de mildare kraven som föreslås till 2020 hade införts.

Vroom har också beräknat hur flottan kan komma att se ut 2020 respektive 2022, baserat på att 350 000 personbilar nyregistreras och 250 000 avregistreras varje år. Alla nyregistrerade bilar antas uppfylla de strängare 2022-kraven för miljözon 2.

Med de antagandena skulle 43 procent av personbilsflottan vara portade år 2020 när reglerna införs. När reglerna skärps två år senare beräknas 45 procent vara förbjudna.

Vroom har inte gjort någon prognos för miljözon 3 eftersom det ännu är svårt att veta hur försäljningen av till exempel el- och vätgasbilar kommer att se ut framöver, meddelar vd Bertil Abrahamsson. Han konstaterar dock att cirka 99,5 procent av den befintliga personbilsflottan hade varit portade från miljözon 3 om den införts i dag.

I Transportstyrelsens studier kring miljözoner pekas exempelvis Stockholm innanför tullarna ut som ett möjligt område för miljözon 2 och endast Gamla Stan som miljözon 3. Det blir upp till kommunerna att avgöra de geografiska begränsningarna.

Miljözoner i dag och i framtiden

Miljözon 1

Finns redan idag och förbjuder tunga fordon som inte uppfyller kraven enligt euro 5 eller euro 6. Från och med 2021 skärps kraven så att även tunga fordon med euro 5 förbjuds.

Miljözon 2

Införs 2020 och förbjuder alla bilar som inte klarar miljökraven enligt euro 5 eller euro 6. Från och med 2022 förbjuds även dieselbilar som klarar kraven enligt euro 5 i miljözon 2.

Miljözon 3

Gäller från och med 2020 och tillåter enbart elbilar, bränslecellsbilar och gasbilar som uppfyller kraven enligt euro 6.

Källa: Vroom

Johan Kristensson

Mer om: Miljözon

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt