Rösta på framtidens fartyg

2010-10-08 12:25  

Hur ser världen ut om tjugo år? Vad händer med världshandeln och sjöfarten? Hur kommer framtidens fartyg att se ut?

Det är frågor som den finländska skeppsbyggaren Wärtsilä vill ha hjälp med att få svar på.

Man har satt samman arbetsgrupper med specialister som ritat upp tre möjliga scenarier och nu bjuder in till omröstning och kommentarer.

För att konkretisera det hela har Wärsiläs framtidsspanare skissat tre typer av fartyg som passar in på var sin av de tre olika framtidsbilderna – Rough Seas, Yellow River och Open Oceans.

Rough Seas

Det här scenariot domineras av resursbrist och ojämn välfärdsfördelning mellan nationer vilket resulterar i internationella spänningar.

Klimatförändringarna spär på den här stressen ytterligare och det har blivit nödvändigt med beväpnad eskort av fartyg, lastbilar och tåg.

Världshandeln har tagit nya vägar i och med bilaterala avtal mellan länderna ökat och att industrins flyttat till resursrika områden.

Vatten har blivit en stor handelsvara som fraktas i gigantiska tankfartyg. Också världshandeln av livsmedel ökar.

Som illustration till Rough Seas har Wärtsilä ritat ett tankfartyg som fraktar vatten och som har en extremt energieffektiv framdrivning med en kombination av solceller, vind och vågor.

Yellow River

I det här scenariot dominerar Kina både ekonomisikt, geopolitiskt och inom sjöfarten. Kina är inte längre världens verkstad. Den har flyttat till andra asiatiska länder och till Afrika.

Det är Kina som styr världshandeln. De stora rederierna ägs av kinesiska intressen och handelsvägarna går nu efter rutter som passar det kinesiska kapitalets intressen – från övriga världen till Kina.

Nya hamnar byggs i Afrika, östra Ryssland och Indien samtidigt som kinesiska hamnar har växt till sofistikerade, integrerade logistikcentrum.

Som illustration till Yellow River har Wärtsilä ritat ett containerfartyg specialbyggt för en helt ny typ av megastora containrar. Varje Mega Box rymmer lika mycket som 16 standardcontainrar.

Open Oceans

Open Ocean-scenariot är en globaliserad värld där megaföretag och megastäder har tagit den ekonomiska makten medan de olika ländernas regeringar samarbetar om klimatfrågor och frihandelsavtal.

Klimatförändringen ses som en affärsmöjlighet och innovativa, gröna lösningar som en livsstil.

I den här världen är logistiken kung. Transporterna går till de rika megastäderna med rent vatten, livsmedel och energi.

Nya fartygstyper har utvecklats – fartyg för avsaltning av havsvatten, avfallshantering och återvinning ligger förankrade utanför dessa megastäder.

En växande trend är kryssningssemester med miljövänliga kryssningsfartyg.

Som illustration till Open Oceans har Wärtsilä ritat ett fartyg som skördar havet på alger. Alger har blivit en viktig del av den gröna ekonomin och används som energikälla. Själva fartyget drivs av biobränsle och solceller.

Rösta på det scenario som du tycker är troligast.

Se alla bilderna i större format här.

Lars Anders Karlberg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt