Remissinstanser gör tummen upp för snabbtåg

2010-01-19 14:59  

Kommuner, landsting, universitet och företag – nästan alla är positiva till höghastighetsbanor för snabba tåg. Däremot är flera tveksamma till att vara med och betala, visar remissvaren på en utredning regeringen skickat ut.

Så gott som samtliga 170 remissinstanser till utredningen ”Höghastighetsbanor – ett samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft” säger jag till att bygga två banor som klarar hastighet upp till 320 km/h.

Den ena, Europabanan, går mellan Stockholm och Malmö, den andra, Götalandsbanan, mellan Stockholm och Göteborg. Båda är avsedda för persontransporter. Inga godstransporter.

Nästan alla remissinstanser vill ha höghastighetsbanor. I princip anser alla att dessa banor är bra för landets konkurrenskraft. Rörligheten på arbetsmarknaden ökar. Vissa regioner kan räkna med tillväxtökning: Vi kommer närmare Europa.

Överbelastningen av andra järnvägsspår minskar; dessa spår blir då tillgängliga för ökade godstransporter. Inrikesflyget minskar kraftigt och koldioxidutsläppen begränsas.

Nästan alla ställer upp på dessa grundläggande fördelar. Naturskyddsföreningen liksom vissa tillsynsmyndigheter är oroliga för banornas intrång i värdefulla natur- och kulturmiljöer. Men i princip är de positiva till de nya banorna. Inte ens SAS och remissinstanser med kopplingar till flygindustrin har några allvarliga invändningar.

Under förutsättning att investeringar på äldre banor inte får stryka på foten säger en klar majoritet ja till höghastighetsbanor. Några vill utreda andra alternativ, och en del vill ha en bättre samhällsekonomisk analys, men i grunden är även dessa instanser positiva.

En del instanser, speciellt på lokal och regional nivå, är tveksamma till utredningens skrivning om ”medfinansiering från kommuner och regioner”. Så omfattande infrastrukturinvesteringar kan inte kommuner och regioner vara med och ta ansvar för. Det måste vara ett statliga ekonomiskt åtagande, anser flera instanser. Några föreslår att staten bör försöka få ut större bidrag från EU.

Den totala kostnaden för Europa- och Götalandsbanan är beräknad till 125 miljarder kronor.

Hans Dahlquist

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt