Pråmen News revolutionerar flodtransporten

2016-03-21 14:23  

En ny typ av pråm kallad News Mark II kan förvandla Europas floder till viktiga transportleder som alternativ till tåg- och biltransporter.

Godstransporter på fartyg är enligt projektet bakom News (Next generation European Inland Waterway Ship and logistics system), som leds från tekniska universitetet i Wien, den miljömässigt bästa transportformen. Med News studeras en effektiv metod för att öka godstransporterna på vattenvägarna. Särskilt floden Donau är enligt utredarna mycket underutnyttjad.

Man har tagit fram en ny typ av pråm som ska göra flodtransporterna konkurrenskraftiga. Den är anpassad till dagens godstransporter med möjligheter att frakta såväl containrar som bulklast och speciallaster.

News Mark II är ett försök till enhetsfartyg som ska klara trafik på 80 procent av Europas vattenvägar. Det drivs antingen av ett elmaskineri, eller med naturgas, vilket sänker utsläppsvärdena avsevärt jämfört med dieseldrift. Med ballasttankar kan djupgåendet regleras 80 cm för att möjliggöra passage under lägre broar. Man förutsätter ett vattendjup på 2,5 meter där pråmen går fram. Tre containerrader måste kunna staplas på varandra.

Sandra Stein vid TU Wien betonar dock att det är viktigt att alla stater som Donau flyter genom anpassar sig till ett gemensamt regelverk, exempelvis när det gäller vattendjup, brohöjder, slussfunktioner och kajplatser.

Håkan Abrahamson

Mer om: Godstrafik

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt