Nytt register kan ge utsläppskoll på arbetsmaskiner

2018-03-05 15:24  

Ett register för att få koll på utsläppen från arbetsmaskiner kan bli aktuellt.

Begreppet arbetsmaskiner omfattar allt från bensingräsklippare och motorsågar till tunga entreprenadmaskiner och kranar.

Kunskapen om arbetsmaskinernas utsläppsbidrag är begränsad eftersom beräkningarna är helt modellbaserade. I Sverige står de för cirka 7 procent av de totala utsläppen, i huvudsak koldioxid, enligt Naturvårdsverket. De står också för 19 procent av kväveoxidutsläppen (NOX).

En utsläppsgräns för koldioxid, likt EU-standarden för personbilar, tycks dock inte finnas på kartan än på många år.

– Det är väldigt avancerat vad gäller arbetsmaskiner, eftersom de utför så olika arbeten. Det är svårt att göra standardiserade körcykler, säger Anders Hallberg, projektledare på Naturvårdsverket.

Läs mer: Svenskt samarbete ska elektrifiera bergtäkten

Nya europeiska emissionskrav, steg V, är på väg att införas. De motsvarar Euro VI för lastbilar och bussar och tar sikte på partiklar, kväveoxider, kolmonoxid och kolväten. Koldioxid ingår inte.

För vägfordon finns vägtrafikregistret, vilket gör det möjligt att hålla koll på den befintliga flottans utsläpp. I Sverige diskuteras just nu om ett liknande register borde införas även för arbetsmaskiner. Naturvårdsverket har ett pågående uppdrag att ”belysa hur åtgärdsarbetet och statistikinsamlingen bäst kan organiseras”.

Magnus Lindgren på Trafikverket, och ordförande för EU:s arbetsgrupp som skrev steg V-kraven, ser många fördelar med ett register.

– För Trafikverkets del skulle ett obligatoriskt register underlätta kravställande och uppföljning avsevärt, säger Magnus Lindgren.

Läs mer: Fem utmanare i dieseltung bransch

Han är tydlig med att det inte går att få in alla arbetsmaskiner i ett sådant register. En lämplig gräns enligt honom hade varit maskiner med effekt högre än 19 eller 37 kilowatt, alternativt motsvarande 1–1,5 ton.

– Registreringsplikt för konsumentprodukter tror jag inte på. Det gäller att hitta en avgränsning där vi får med majoriteten av maskinerna vad gäller utsläpp och gör det till en kostnadsmässigt och administrativt hanterbar process, säger han.

Anders Hallberg på Naturvårdsverket är dock mycket försiktig kring att uttala sig om vilka åtgärdsförslag de faktiskt kommer att lägga fram. Kanske kan ett separat register bli aktuellt, kanske räcker det med det befintliga vägtrafikregistret.

De arbetsmaskiner som körs på väg kan förenklat sägas redan ingå i det, påpekar han. Och i vilket fall som helst kommer det inte att handla om registreringsplikt för alla arbetsmaskiner, säger han.

– Det vi tittar på är en sorts nationell lösning för information om arbetsmaskiner. Det är inte säkert att det kommer ha formen av ett register, säger han och hänvisar till rapporten som ska läggas fram senast den 28 april i år.

Johan Kristensson

Mer om: Elfordon Utsläpp

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt