Fordon

Ny regering – nu väntar förbud mot bensinbilar

Den nya regeringen vill införa förbud mot försäljning av nya bensin- och dieselbilar – trots att inget av partierna bakom Januariöverenskommelsen förde fram det inför valet.

Publicerad

Det enda parti som i valrörelsen förde fram ett försäljningsförbud mot nya bensin- och dieselbilar var Vänsterpartiet. Det skulle börja gälla från 2025.

Under onsdagen beslutade sig Vänsterpartiet för att släppa fram Stefan Löfven (S) som statsminister. Sverige ser därmed ut att få en regering bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet som understöds av Centerpartiet och Liberalerna genom det dokument som kallas för Januariöverenskommelsen.

En av de 73 punkterna i överenskommelsen är att försäljning av nya bensin- och dieselbilar ska förbjudas från 2030.

Alla utom V svarade nej eller avstod

Inför valet frågade Ny Teknik de svenska riksdagspartierna om ett fordonsförbud var rätt väg att gå. Alla utom V svarade nej eller avstod från att svara. De övriga partiernas alternativa förslag varierade. Miljöpartiet tyckte att det var bättre att förbjuda försäljning av fossila bränslen. Liberalerna ansåg att tydliga ekonomiska styrmedel var bättre än förbud. Socialdemokraterna avstod från att svara men påpekade att det snarare skulle handla om ett successivt utbyte av fordon än ett direkt försäljningsförbud.

Jakop Dalunde (MP), EU-parlamentariker med fokus på energi, klimat och transporter samt ledamot i partistyrelsen, säger att det var MP som förde fram kravet på fordonsförbud i förhandlingen om Januariöverenskommelsen.

– Det var en av våra större segrar, säger han men vill inte kommentera hur förslaget togs emot av S, C och L.

Varken ni eller något av de tre andra partierna förde fram förslaget i valrörelsen. Hur kommer det sig att ni gjorde det nu?

– Vi har tidigare haft en intern diskussion i MP om vilket instrument vi ville använda; bränslet eller bilen. Under förra mandatperioden landade vi i att fokusera på bränslet, vilket emanerade ut i bränslebytet, säger Jakop Dalunde.

Slutdatum diskuteras i europeiska länder

I flera europeiska länder diskuteras och beslutas nu om slutdatum för försäljning av bensin- och dieselbilar, bland annat Norge, Danmark, Storbritannien och Frankrike. EU beslutade också nyligen om relativt kraftiga utsläppsminskningar för nya bilar som ska vara uppnådda till 2030.

– Då kände vi att det fanns utrymme för båda verktygen, dels bränslet för befintliga bilar men också nybilsförsäljningen, säger Jakop Dalunde.

Fossila bränslen ska fasas ut – oklart när

Under samma punkt i Januariöverenskommelsen finns också en skrivning om att ett årtal ska utredas för när fossila bränslen ska vara helt utfasade. Men den är alltså mildare formulerad än den om fordonsförbudet.

Rickard Nordin, energi- och klimatpolitisk talesperson för Centerpartiet, var inte själv med i förhandlingsrummet då förslaget om fordonsförbud fördes fram. Men hans bild är att Miljöpartiet låg bakom det.

– Det är inte vår politik, det är inte vi som har drivit det. Vi står bakom överenskommelsen men hade hellre fokuserat på bränslet. Men vi accepterar det, precis som en del annat i överenskommelsen, säger han.

Han är själv tveksam till om förbudet går att få igenom i EU.

– Det är inte självklart att det går att genomföra. Inte omöjligt, men vi behöver hitta gränsdragningar, säger han.

”Hon ser inte det som något problem”

Jakop Dalunde (MP) säger att han nyligen pratat med Violeta Bulc, EU-kommissionär med ansvar för transportfrågor, om möjligheten att införa ett svenskt förbud mot bensin- och dieselbilar.

– Hon ser inte det som något problem. Sen blir det en teknisk fråga. Det handlar om vilka produkter som blir tillåtna att sälja på den inre marknaden. Det måste utformas på ett korrekt sätt, säger han.

Hur förbudet ska utformas i detalj är ännu oklart. Hur ska till exempel hybrider hanteras? Av överenskommelsen framgår att en utredning ska tillsättas under 2019. Det poängteras att beslutet kräver ett godkännande av EU-kommissionen. Den svenska lagstiftning som behövs ska beslutas under mandatperioden.

Stark reaktion från branschen

Branschen har reagerat starkt på överenskommelsen om ett försäljningsförbud. Under rubriken "Man kan inte förbjuda en teknik – man ska begränsa utsläppen" kritiserar Motorbranschens riksförbund, MRF, överenskommelsen. ”Det kan till och med vara så att förbränningsmotorer med annat bränsle kan vara en förutsättning för att vi ska klara av målet, till exempel dieselmotorer som körs på HVO, eller laddhybrider som huvudsakligen går på el”, skriver MRF.

Jakop Dalunde vill inte ge några detaljer om hur förbudet är tänkt att utformas, bland annat med avseende på elhybrider och biobränslen.

– Det är den stora frågan. Men det kommer att visa sig inom kort, säger han.

Lorentz Tovatt, klimatpolitisk talesperson för MP, har lite mer att säga men vill i huvudsak avvakta den utredning som ska tillsättas under året.

– Vi kan redan nu konstatera att syftet är att effektivisera och ställa om fordonsflottan. Där finns avvägningar som kommer att behöva göras, inte minst för att fortsätta gynna de förnybara drivmedlen, framför allt biogas men även biodiesel och etanol. Det kommer sannolikt behövas undantag och specialregler och möjlighet till hybridteknik, säger han.

V: ”Mycket intressant förslag”

Slutligen: Vad tycker det enda parti som faktiskt förde fram fordonsförbudet i valrörelsen, det vill säga V, om att det nu ska läggas fram av en regering?

– Mycket intressant förslag, och det visar att vi hade rätt under valrörelsen. Vi hade visserligen velat ha det från 2025, men det här är något vi verkligen vill se bli verklighet. Med försäljningsförbud mot nya fossilbilar sätter vi press på industrin att ställa om mot ett teknikskifte för omställning av transportsektorn och för att våra klimatmål ska uppnås, skriver Jens Holm (V), ordförande i riksdagens trafikutskott, i ett sms.